Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Západ, u
  Západ, u, m. = zapadení i místo, kde co zapadá, das Hin-, Hinterfallen, Hinunter- stürzen, der Einsturz. Z. sněhu. Tyto vody činí prozkoumání jeskyň velmi nesnadným, kterážto nesnadnost ještě se zvyšuje západy a prohlubinami, které ve slujích těch se nacházejí. Mtc. 1882. 177. Poňavadž jeden i bláznov i mój jest západ, což mi platno, že sem veličejší přiložil k múdrosti pilnosť? (Eccl. 2.). Hus I. 282. — Z. u zámku ručnice, die Rast. Západ přední, prostřední, zadní. Z. pružný u wenclovky, die Spannrast, zadní z., die Hinterrast, z. bezpečný, die Sicher- heitsrast. Čsk. — Z. = otočení klíče v zámku, das Gesperre. Vz Zámek. Ten zámek má dva západy, jeden z. Us., Jd. Zavříti zámek na dva z-dy. Šp. — Z. slunce, měsíce, hvězdy (= zajití), der Untergang. V. Za z-dem jde soumrak. Kom. Umřel v západ slunce. Br. Bylo již nad západem (= chýlilo se k zá- padu). Vlč. Západ vyhořívá (říkají, když po západu slunce objeví se červánky). Us. Když po západu slunce voda z potoka se béře nebo ze studny, taková voda je člověku i dobytku škodliva. Na mor. Val. Vck. Mete- lí se po západu slunce, vymete se štěstí z domu. U Kr. Hrad. Kšť. Slunečko bylo na západě, když jsme odjížděli (= zapadalo). Brt. Však slunce zřetelný západ vzalo za horu, jakoby jím lučil. Let. 34. Stalo se to ve středu před samým západem slunce. Pal. Děj. IV. 1. 367. Kdyby jel až na západ slunce. Výb. II. 43. Den celý až do západu slunečního; A to přieměřie má se počieti zajtra po západu slunečném. Arch. I. 222., IV. 17. — Z. = strana ta, kde slunce zapadá. die Westseite, der West, Untergang. Vz S. N. Tarsis byla zemi judské na západ a Sába na poledne. BR. II. 9. a. Od východu slunce až na z. V. K západu (D.) stál zámek. Kom. Z., zimní, letní. Kom. — Z. v hornictví = zapadání, das Verflachen. Šp. Vz Výchoz.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <