Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:1   Strana:0770


  Kov
  Kov, u, m., od ku [kouti, vz u v ov (av) a Gb. Hl. 145. ], co se kouti, kovati může. Kovy nazýváme veškeré chemické prvky těl nerostných, jichž čítáme nyní 50. S. N. Vz Šfk. 14., 26., 130. Das Metall, Erz. Kovy mají zvláštní vid kovový (zvláštní lesk a barvu) a neprůhlednosť, jsou velmi hutné ale méně tvrdé, tažné, jen některé křehké. Jsou dobří vodičové tepla a električnosti. Bř. 62. Kovy a) drahé (vyšší, edel): zlato, platina, stříbro, rtuť; b) obecné (nižší, sprosté, unedel), «a) tažné: železo, měď, olovo, cín, cinek; ß) křehké: arsen, vizmut, antimon. Bř. — Kov drahý, vzácný, lehký, těžký. Nz. K. podlé vlastností zásaditých kysličníků svých: kovy žíravin či alkalické, k. zemitých žíravin, k. zemin, k. těžké či rudokovy. Vz více v S. N. Šfk. 140. —143. dělí kovy na A) lehké: I. tř. Kovy žíravin či alkalické, Alkalime- talle: a) pravé kovy žíravin: kalium, natrium, lithium; b) kovy zemnitých žíravin, Erdal- kalimetalle: baryum, Strontium, calcium: II zeměkovy či kovy zemnin, Erdmetalle: mag- nesium, yttrium, erbium, terbium, thorium, cerium, lanthan, didym; alumium, glycium, zirkonium; kovy: yttrium, erbium, terbium, thorium, cerium, lanthan a didym patří snad do násl. třídy. — B. K. těžké. III. mangan, železo, chrom, kobalt, nikl, uran, zinek, cad- mium; IV.: arsen, antimon, vizmut, tellur, vanadin, wolfram, molybden, tantal, niobium; V. tř.: olovo, měď; VI. tř. drahé kovy: rtuť, stříbro, zlato, platina, iridium, ruthenium, rhodium, palladium, osmium. — Vz také Bř. 55. a násl. Poněvadž toto království z daru a milosti pána Boha nad jiné země horami a kovy, zvl. od zlata a stříbra obdařeno jest. Nar. v h. a k. Frd. I. 89. K. zlatý, stříbrný. Pr. I. 89. Narovnání o hory a kovy v krá- lovství českém. Pr. 88. K. ryzí (který v pří- rodě v původní čistotě se nalézá). Pt. K. bla- horodý (který ani v ohni ani na vzduchu po- vahy své nemění, zlato, stříbro atd. ). Vys. Vz Ruda. — O kovích dělati (kovati). V. Kovy bíti. V. Kovy kouti, legovati, směšo- vati, mísiti. Nz. Kovů hledati, dobývati. Us.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <