Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:5   Strana:0680


  Ztráta
  Ztráta, y, f., perditio, der Verlust, die Einbusse. Ž. wit. 102. 4. Z. lidu; z-u vzíti (tratiti); k z-ě přijíti; z-u navrátiti. V. Z. času, jmění. D. Ztrátu trpěti, v ztrátu při- jíti ; z-u přemoci, v sobě zhrýzti. D. Z-y své nabyti. Ráj. Z-u na váze nebo na míře bráti. Us. Páni o túž při (straně) ke ztrátě naleznú, für Jem. ungünstig entscheiden. O. z D., Arch. II. 502. Zněmčený saský rolník po ztrátě řeči drží se ještě pevně svých zvyků. Koll. III. 261. Poručníky k své při na zisky, na z-u udělati. Zříz. Vojsko to bylo při Římanech k zisku i k ztrátě. Flav. Podíl ve ztrátě vzešlé někomu prominouti OZ. 259. K těm půhonům původ i pohnaný mohou poručníky k své při na zisk i na ztrátu dskami udělati. Zř. F. I. C. XXV. Vz Společník. Budu při vás k zisku i k z-ě. Sych. Několik ztrát na mošnu ho přivedlo. Sych. Jde mu to na z-u. Šm. Pod ztrátou hrdla (vz Ztracení). Rk. Počet z-y, účet ze ztráty. Nz. Z. váhy v kapalinách, v plynech. Vz KP. II. 38., 58. Měnná z., der Verlust nach Procenten (bei Coursen). Nz. Z. cukru, směnky; uhražení z-ty, die Verlustdeckung, z. při výrobě, der Fabrikationsverlust. Šp. Ztráta hmoty, der Substanzverlust. Nz. lk. Celková z., der Totalverlust. Dch. Ztráty kursové, die Coursdifferenzen; Nepřítel utrpěl veliké z-ty. Us. Pdl. Z. občanských prav (úplná, částečná). Lpř. Sl. I. 102. Z. samo- statnosti, osobní svobody. J. Lpř. Toho roku bylo mu želeti ztráty mateře Boženy. Ddk. II. 173. Z. cti, hrdla, statku; z. peněžitá; Při nějakou někomu k zisku a ztrátě po- ručiti. Mus. 1880. 37., 232., 494. Z. volnosti. Ib. 1880. 518. Z. zdravja, múdri praviá, odzbožňuje kniežata. Slov Tč. Po ztrátě posmievánie člověk častokrát mievá. Tkadl. I. 96. Z-tu nalezenú navrátiti. Vš. Jir. 312. Nedaj našim dušiem ztráty. Výb II. 23 Budevě bohata mine najú všě zlá ztráta. Mst. Pakli kto mní, by Buoh z ukrutnosti, ale ne z dobroty na lidi přepúšťal které ztráty. Št Kn. š. 30. Odplatu za tu ztrátu tělestnú vzal. Hus I. 101. V ni v čemž ne- vzeli z-tu. Alx. M. 54. (HP. 91.). Neb na kohož spadne ztráta: zavři před ním, dějí, vrata. Alx. V. v. 342. (HP. 9.). Mnohý proto došel z-ty. Alx. Jir. Anth. I. 3. vyd. 36. Z-tu v pokladě vzíti. Alx. Jak koho rádi máme, po z-tě poznáme. Č. Z. cti veliké neštěstí a se ctí chudoba lehčí než hanoba. Tč., Šd. exc.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <