Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 26x

  5 Číla
  Číla. V Kat. 1049. (v číle vstav) a 3180. (v číle) vykládá Er. = v čilosti. Ale v čile patří zde dle ...
  1

  5 Čile
  Čile, v čile = čerstvě, rychle. Sv. ruk. 36. a j. Vz Číla. ...
  2

  1 Čile
  Čile, čerstvě. Č. k něčemu se míti (leb- haft). V. ...
  3

  8 Bodro
  Bodro (čile, rychle). 13. striasol som ostatky driemoty. Phľd. 1894. 231. ...
  4

  8 Rezikati
  Rezikati. Muzika mu reziká (čile hraje). Slov. Němc. (NZ. VI. 77.). ...
  5

  1 Číla
  Číla, y, f., v číle = čitelnosť, Kat. 2323; — čilosť, hbitosť, rychlosť. Kat. 1049., 3180. ...
  6

  3 Sisí
  Sisí, n., sisílek, lku, m., anemone pulsa- tilla, die Osterblume. Na Mor. Vz Sš. P. 735., Tč. S. prostomilé, ...
  7

  1 Mrcatiti se
  Mrcatiti se, il, ění; zmrcatěti se, o psu, když čile sem tam běhá ocasem mrdaje. — Zmrcatiti se, närrisch ...
  8

  5 Čilo
  Čilo. Sedši podlé něj z čile. Kat. 307. Vz Číla. ...
  9

  1 Cajbrnožka
  Cajbrnožka, y, m. a f., dítě čilé, brnožil. Us. Passler. ...
  10

  2 Nitrocellulosa
  Nitrocellulosa, y, f., C12H7 (NO4) 3O10. t. j. cellulosa, ve které tři rovnomocniny vodíku třemi rovnomocninami ...
  11

  10 Kulíšek
  Kulíšek, ška, m. = malé, čilé dítě. Us. Rgl. ...
  12

  9 Čulo
  Čulo = čile. Sbor. slov. III. 41. ...
  13

  1 Hbitě
  Hbitě, rychle, křepce, obratně, čile, ochotné, bedlivě, geschwind, behend, hurtig, schnell. Jg. H. k ...
  14

  2 Provládnouti
  Provládnouti, dnul a dl, ut, utí; pro- vládati, durch u. durch beherrschen. — co. Živější barva provládá ...
  15

  5 Z čila
  Z čila = čile. Bž. 216. ...
  16

  2 Ochotně
  Ochotně = s chutí, willig, freudig, mit Lust; neochotně = bezděčně. V. — O., vesele, čile, bodře, munter, ...
  17

  1 Čilý
  Čilý; čil, a, o; komp. čilejší. Č. = čijící, čití mající, fühlend, empfindend. Jg. Pět čilých smyslů. ...
  18

  5 Čilý
  Čilý = čijící. Cf. Číla, Mkl. Etym. 37. Kdyby srdce tak čilo bylo, že by ... Št. — čeho. Ó buď, duše ...
  19

  2 Pozorný
  Pozorný, pozor mající, bedlivý, aufmerk- sam. Jest člověk p. V. Činím tě pozorna n. p-ným = připomínám ...
  20

  2 Porozuměti
  Porozuměti, ěl, ěn, ění; porozumívati. P. = rozumem pochopiti, pojíti, verstehen, fassen, sich in etwas ...
  21

  4 Včile, včil
  Včile, včil, komp. včileji; přehlasováním z v čule. — V. = rychle, bystře (ale v tomto smyslu se ho už ...
  22

  1 Dřevo
  Dřevo, drvo, a, n., pl. dřeva (drva), dřívko, a, dřevce, e, dřevečko, dřevíčko, dřívičko, dřívečko, dřevínko; ...
  23

  1 Ě
  Ě, či cyrillské jať je sice původem svým dvojhláskou, ale za pravou dvouhlásku přece nelze ho pokládati, ...
  24

  4 Vstáti
  Vstáti, vstanu, vstaň, vstana (ouc), vstal, ání; vstávati. V již. Čech. stát, stanu, vz V. — V. = vzdvíhnouti ...
  25

  4 V
  V jest retozubná souhláska jako f, při nichž jeden (obyčejně dolení) ret a protější zuby průlinu přehrazují; ...
  26

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <