Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:1   Strana:1011


  Mez
  Mez, e, meze, e, dříve a na Mor. posud: meza, y, f., z medja. Vz Gb. Hl. 106. M. byla podlé Vacerada: „porca inter duos sulcos terra eminens", prostřední nejvyšší místo záhonu (ostředek), když se obhání a záhonky neorané se nechávají. Meze se či- nily vedením pluhu. Vz Hranice. Pr. 1869. str. 121. (Brandl). M., cesta úzká z pravidla travou porostlá jedno pole od druhého dě- lící, der Rain, die Wildfahre. M. jsou místa, která grunty sousedů dělí. Jíti po mezi. Sednouti si na mez. Jg. Mez podorati, roz-
  orati, přeorati (na škodu souseda uorati,
  zmenšiti, zrušiti). Meze přeorati také = přes
  šňůru tesati, proviniti, vz Marnotratný. Mezí
  něco obehnati. D. O mez se vaditi. Dal.
  Choditi rychtářovou mezí (šmaťhati, přišla-
  povati obuv, šámati, vz Švec). Č., Jg. —

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <