Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:4   Strana:1097


  Vysočina
  Vysočina, y, f. V. = krajina více než 600' n. 190 metrů nad hladinou mořskou le- žící, planina n. vysoká rovina, das Hoch- land, die Hochebene; 2) pahorkatá planina n. vysoká pahorkatina, hügeliges Plateau (S. a Z. ); 3) hornatina (má-li na povrchu hory). Největší vysočina: mongolská, jiho- africká. V Rakousku: illyrská, alpská, česko- německá, karpatská. Tl. V. českomoravská. Ddk. IV. 126., Krč. G. 275. V. zvolenoge- merská či Uherské rudohoří. Krč. 254, 347. Vysočiny v Europě: alpská, hornatina fran- couzská, hornatina českoněmecká, Karpaty, Ural, skandinavská, pyraenejská, španělská, apenninská, balkánská, islandská, britská, irská. V Africe: berbeská, tripolská, Barka, arabská, habešská, jižní Afrika, Madagaskar. V Americe: kordilerská, eligenská (Alleg- hany), venecuelská, gvianská, brasilská. V Asii: Malá Asie, Arabie, Indie, syrská, armenská, iranská, mongolská. V Australii: pevnina australská jest jen na východní straně vysočinou. Tl. Vz Země, Stč. Zmp. 793., Krč. G. 256., 255. Postavil se na v-ně, kteráž s té strany vystupuje k nynějšímu Novému městu. Ddk. IV. 29.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <