Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100   101 - 200   201 - 300  
  Nalezeno: 263x

  1 Duchovenství
  Duchovenství, í, n., duchovní statky, záduší, Žer. Záp. I. 189; věci duchovní; bohabojnosť, náboženství, ...
  1

  6 Duchovenství
  Duchovenství = záduší. Vz S. N., Žer. Záp. I. 189., 247. Pijechu z d., de spirituali. ZN. — D. = duchovní ...
  2

  1 Lokalista
  Lokalista, y, m., dle, Despota', samo- statný duchovní správce nemající kaplana. Rk. Správce duchovní ...
  3

  1 Exerciti-um
  Exerciti-um, a, n., exerciti-a, í, n., dle „Gymnasium", lat. cvičení školní, vojenské, mluvnické, ...
  4

  1 Kněžský
  Kněžský (knězský, kněský), fürstlich, kní- žecí, zastr. — K., duchovní, priesterlich. K. otrok. D. Sobota, ...
  5

  2 Prebenda, praebenda
  Prebenda, praebenda, y, f., z lat. prae- benda, obročí duchovní, stálý příjem duchov- ního za službu ...
  6

  1 Duchovní
  Duchovní, duchovný. — D. — k duchu, k dýchání se vztahující, Athems-, Athmungs-. Přípona (= bránice) ...
  7

  1 Místní
  Místní, Orts-, Lokal-. M. číslo (č. místa), duchovní, správce duchovní, obec, policie, obyčej, povaha ...
  8

  2 Prelát
  Prelát, praelat, a, m., z lat. praelatus, der Prälat. P., duchovní hodnostář v čele hierarchie aneb zvláštními ...
  9

  10 Duchovný
  Duchovný, vz Duchovní. ...
  10

  9 Pravomocenství
  Pravomocenství duchovní. Pal. Děj. III. 1. 235. ...
  11

  1 Kartusiani
  Kartusiani, řád duchovní. Vz S. N. Kar- thäusermönche. ...
  12

  9 Samozákonný. S
  Samozákonný. S. vláda duchovní. Pal. Pam. 417. ...
  13

  8 Sledník
  Sledník = špehéř. Duchovní s. Cbč. S. 187. ...
  14

  10 Dědičnozemský
  Dědičnozemský duchovní. Mus. 1904. 89. ...
  15

  1 Duchový
  Duchový, vz Dechový, Duchovní. ...
  16

  7 Přikonavý
  Přikonavý cit (duchovní = svědomí). Pal. Rdh. I. 340. ...
  17

  6 Duchovní
  Duchovní správa, správce (pastýř), Žer. Záp. I. 161., 162., J. tr., bytosť, Hlv., MH. 7., útěcha, Mž. ...
  18

  7 Hodža
  Hodža = turecký duchovní Klř. 98. — H. Mich M. Tf. Mtc. 99. ...
  19

  10 Rozsyvač
  Rozsyvač, e, m. = duchovní. V zloděj. mluvě. ...
  20

  7 Sartori-us
  Sartori-us, a, m. S. Dan., 1704—1763, duchovní správce Vz Jir. Ruk. II. 209, Šb. Dj. ř. 286., Jg. H. ...
  21

  10 Duchovní
  Duchovní dědiny, plat, práva. Vz Arch. XIX. 500 ...
  22

  4 Trinitáři
  Trinitáři = řád duchovní (zaniklý) od r. 1198. Trinitarier. Vz S. N. ...
  23

  10 Odměniti
  Odměniti = vyměniti. Duchovní věc o. za tělesnou. Hus. Post 208b. ...
  24

  7 Spatrný život
  Spatrný život = duchovní, vita contem- plativa. Št. ...
  25

  5 Barlaam
  Barlaam, u, m., duchovní roman v 14. věku v češtinu z řeč. přeložený. Vz Jir. Ruk. I. 46.. Sbn. 383. ...
  26

  9 Zvah
  Zvah, u, m. Hlavní dějin směr a z Pal. Děj. III. 2. 116. Duchovní z. citu. Pal. Pam. 436. ...
  27

  7 Solfern-ius
  Solfern-ius, a, m. = jméno ďábla. Výb. II. 476. — S.= roman duchovní z 15. stol. Cf. Jir. Ruk. II. 239., ...
  28

  3 Saecularisace
  Saecularisace, e, f., z lat., propuštění (osoby duchovní) z řádu, die Säkularisation, Weltlichmachung. ...
  29

  7 Pavlán
  Pavlán, a, m. = duchovní řadu sv. Pa- vla, Paulaner, m. Pavláni či barnabité. Vz Back. Pís. I. 212. ...
  30

  7 Pochotnosť
  Pochotnosť = chuť, Lust, Wonne. P. duchovní sladkosti. Brig. III. 1. b. — Št. Kn. š. 195. 1. ...
  31

  2 Pontifex
  Pontifex, gt. -fika, m., duchovní dozorce v starém Římě. Vz S. N. Oberpriester, m. ...
  32

  7 Přednáška
  Přednáška Duchovní p., geistliche Con- ferenzrede. Dch. P. z paměti, freier Vortrag. Dch. ...
  33

  2 Přivětiti
  Přivětiti, il, ěn, ění = přituliti. Kdo se k tobě p-tí. V písni duchovní: Tvůrce mocný. Mš. ...
  34

  1 Duševní
  Duševní, -ný, Seelen-. D. síla, choroba. Us. Duševním okem. Vz Duchovní. ...
  35

  1 Duchovnosť
  Duchovnosť, i, f., bytnosť duchovní, Gei- stigkeit, geistiges Wesen, Geist. Jg. ...
  36

  1 Koncil
  Koncil, u, m., koncili-um, a, n., lat., sbor, sněm duchovní. Versammlung, Kirchenver- sammlung. ...
  37

  4 Vspílati
  Vspílati = vlíti. — co kam. Nebo lidé duchovní všecky své bludy vspielají v ten lid. Chč. P. 21. b. Vz ...
  38

  1 Deficient
  Deficient, a, m., z lat., = duchovní věkem n. chorobou na čas ku konání povinností neschopný. S. N., ...
  39

  10 Úředník
  Úředník, a, m. = hodnosta. Duchovní ú-ci. Chč. S. I. la. Vz Úřadník. O ú-cích starší doby vz Arch. XIX. ...
  40

  7 Zvah
  Zvah. I jest tedy duchovní z. citu mno- hem větší nežli mysli. Pal. Rdh. I. 339. ...
  41

  6 Kantata
  Kantata popisující, plastická, epická, didaktická, duchovní, světská, idyllická. Vz Jg. Slnosť. IX. ...
  42

  4 Vsažnosť
  Vsažnosť, i, f., intensio, die Intensität. Názorlivosť jest sídlo původní v-sti a čilosti duchovní. Mus. ...
  43

  1 Majstr
  Majstr, a, m., z lat., bohoslovec, mladý duchovní, který není ještě knězem. Us. Mei- ster. D. ...
  44

  9 Tělestný
  Tělestný = tělesný. Hus II. 440. T. smysl = doslovný (proti duchovní). 1564. List. fil. 1900. 234. ...
  45

  8 Duchovní
  Duchovní: knížata, křesťané, lavice, Ott. VIII. 143., píseň, příbuzenství, řády, 144., statky, 146., ...
  46

  1 Dominikan
  Dominikan, a, m.; pl. dominikáni, duchovní z řádu sv. Dominika, ein Dominikaner. Jg. — Dominikanský. ...
  47

  2 Ordinariat, u
  Ordinariat, u, m., lat., jest úrad, který jménem biskupovým duchovní právomocnosť vykonává. Vz více v ...
  48

  3 Stížně
  Stížně, in Beschwerdeform. Vězte, že jest kněz Řehoř na úřad náš duchovní s. vznesl, kterak . . . Jdn. ...
  49

  7 Prospěšenství
  Prospěšenství. Mž. 61., Arch. VII. 316., Výb. I. 584., Št. Kn. š. 58. P. duchovní, Št. Kn. š. 179., časné. ...
  50

  6 Mečník
  Mečník, a, m. = mečenosec, mečovec, me- čový rytíř či bratr, Schwertritter. M-ci = rytířský duchovní ...
  51

  6 Nábožný
  Nábožný. Cf. Mkl. Etym. 16. N. poesie, spisy (duchovní). Tf., Hš. Dod. k Jg. I. str. VI. a str. 24. č. ...
  52

  6 Krchměti
  Krchměti. A dobývá-li kto na to zbo- žie, aby i mnoho shromáždě obrátil to na něco . . . ., ztratí pokoj ...
  53

  3 Svěceník
  Svěceník, a, m. duchovní, der Ge- weihte, Priester. — S., svěceníček, čku, m. = kropenka, der Weihkessel. ...
  54

  10 Tisknouti co kam čím
  Tisknouti co kam čím. Aby tiskl lodi před se; Aby mocí světskou i duchovní tiskli svorně na sprostnosť ...
  55

  7 Vychování
  Vychování. Cf. Sdl. Hr. I. 221., IV. 61. V. měkké dělá děti líné. Sb. uč. — V. = výživa. V. služebníků ...
  56

  7 Potěcha
  Potěcha. Duchovní p. Mour. Pro něčí p-chu něco učiniti. Mus. Bylo mu to v ne- štěstí p-chou. Us. Pdl. ...
  57

  7 Zástava
  Zástava u vozu, Schleif, m. 16. stol. Mnš. Zás. 7. — Z. duchovní = zádrž (2. dod.). Kryšt. Všeob. cír. ...
  58

  10 Žrev
  Žrev =? Síra jest jako ž. duchovní, z níž plodí se duch a podstata takového těla lé- kařského. Zach. ...
  59

  2 Patrologie
  Patrologie, e, f., uvedení do studia dřevní církevní literatury učíc, jak by se jí užívalo k účelům dogmatickým ...
  60

  1 Komenda
  Komenda, y, f, církevní obročí, které duchovní osobě, jíž by právem zadati se ne- mělo, vymínečně na ...
  61

  2 Ochevný
  Ochevný, žertovný, šaškovný, scherzhaft, muthwillig. Maji kvasy s tak ochevnými a veselými, ježtoť jim ...
  62

  1 Kollaturník
  Kollaturník, a, m., slove každý k jisté duchovní správě připsaný či k jednotě, po- větu fary příslušný ...
  63

  4 Vzvelebení
  Vzvelebení, n., die Verherrlichung, Ver- schönerung. Vz Vzvelebiti. O, co jest takých pochlebníkóv Kristových, ...
  64

  6 Klerik
  Klerik. Slovem tím byli dříve žákové, všelicí služebníci, nastávající i svěcení již kněží i osoby duchovní ...
  65

  6 Nedostatek
  Nedostatek. Ž. wit. 87. 10., 138. 16. N. duchovní. Št. Ku. š. 154. N. kazí trh. Mus. 1880. 462. Veliký ...
  66

  6 Náboženský
  Náboženský. N. netečnosť, Dch., cit, Dk. P. 139., literatura, Tf, Sbn. 943., pravda, MH. 1., 3., bouře, ...
  67

  1 Karmelitani
  Karmelitani, řád duchovní, Karmelitaner. Vz S. N. — Karmelitka, y, f., Karmelita- nerin. — Karmelitský ...
  68

  2 Pastor
  Pastor, a, m., lat., pastýř, der Hirt; pa- stýř duchovní zvl. protestantský, der Pastor. Rk. ...
  69

  1 Lokalie
  Lokalie, e, f., místní správa duchovní; menší fara. Rk. Z lat. Die Lokalie. ...
  70

  7 Pomocník
  Pomocník duchovní, farářův. Hnoj. P. mordu. 1532. Mus. Bůh p-kem na všecko. Wtr. exc Pán Bůh všemohoucím ...
  71

  6 Kardinal
  Kardinal = každý čelný duchovní, zvl. biskup, nyní tikový kněz papeži po boku stojicí. jest jich 70. ...
  72

  2 Převadný
  Převadný = překazný, hinderlich. Přá- telská milosť duchovní (milosti) není pře- vadná. Aby nebyly (světské ...
  73

  7 Roman
  Roman Cf. Sbn. 176., 186., 271., 383., 824, Rk. Sl., S. N., Hnš. Dod. k Jg. H. 1. II. 15., 92, I. II, ...
  74

  10 Soud
  Soud příslušný. Vz Ott. Říz. III. 147. O s sr. Ott. XXIII. 702. - S. cizích kupců, duchovní, dvorský, ...
  75

  3 Svatokupectví, n
  Svatokupectví, n. = prodej n. kupováni so, věcí, služeb atd. S. = zjednání, nabytí udílení duchovních ...
  76

  1 Konsistoř
  Konsistoř, e, f., z lat. consistorium, ria, n. = soud, rada duchovní. Vz Rb. str. 267., S. N. K. se skládá ...
  77

  1 Bedingen
  Bedingen, pocházeti z čeho, Držeti se v čem. Ctnosť a moudrost' jedna z druhé pochází. Tím drží ...
  78

  3 Suffragan
  Suffragan, a, m., každý duchovní, který má místo a hlas (suffragium) v shromáždění duchovních; biskup ...
  79

  7 Shromážditi co
  Shromážditi co: sněm, Šmb., odplaty věčné. Št. — co kde. Aby v svých srdcích duchovní pšenici s-li. Št. ...
  80

  5 Bytosť
  Bytosť. B. nejbytnější (nejvěcnější, vše- věcná, všepodstatná), ens realissimum, Nz., ústrojná, organisches ...
  81

  7 Obživení
  Obživení, die Belebung. Znova o. Dch. O. a rození duchovní. Bart. 27. Mrtvým o. dával Pož 224 — O., die ...
  82

  3 Sakristie
  Sakristie, e, f., sakrista, y, f., sakřiště, ě. n. = ta část kostela křesťanského, kde se ob- řadné náčiní ...
  83

  2 Provina
  Provina, y, f. = provinění. Podlé stupně p-ny také stupeň pokuty a trestu se určuje; Úpadek či hřích ...
  84

  7 1. Podací
  1. Podací. Súdě se o to p. Půh. II. 287. Že to p. jest duchovní moc. Hus. I. 450. Kostelní p Výb. I ...
  85

  6 Dekanat
  Dekanat, děkanat, u, m. = úřad dekana, děkana. D. v duchovní správě okres něko- lika far, děkanství, ...
  86

  2 Praevence
  Praevence, e, f., z lat. praeventio, přede- jití něčeho, uvarování něčeho, die Vorbeu- gung, Hinderung. ...
  87

  6 Majeť
  Majeť, i, f. = majetek, majetnost. Ná- stupce jeho měl právo předstoupiti před úředníky desk a učiniti ...
  88

  7 Zpěv
  Zpěv dokonalý, duchovní, chrámový, ko- ledový, mešní, odpovědní, odpovídací, po- stupní, přípravní, stupní, ...
  89

  4 Veň
  Veň = v něj, in ihn. Tak silně veň uhodi, že štít jeho rozrazil. Troj. Aby veň chodil (v kostel); Aj ...
  90

  1 Karenční
  Karenční léta, po která duchovní hodno- stář musí dávati část' svých příjmů pozů- stalým po svém předchůdci. ...
  91

  4 Vzpamatovati
  Vzpamatovati, zur Besinnung bringen; se, zur Besinnung kommen, zu sich kom- men, gedenken. — koho, se. ...
  92

  2 Příliv, přílev
  Příliv, přílev, u, přílivek, přílevek, vku, m.. přílivka, přílevka, y, f. = při- lití, das Zu-, Hinzugiessen ...
  93

  4 Výpomocný
  Výpomocný, Hilfs-, Aushilfs-, subsidia- risch, Noth-, Auskunfts-. V. prostředek, po- kladna, kněz, učitel, ...
  94

  3 Řečnictví
  Řečnictví, n., die Redekunst. — Ř., umění řečnické, způsobnosť k řečnění. S. N. — Ŕ., nauka o umění řečnickém ...
  95

  2 Pečlivý
  Pečlivý; pečliv, a, o, starostlivý, sorgsam, sorgfältig. V. P. od péče; krátí dlouhou kmenovou samohlásku ...
  96

  2 Obedience
  Obedience, e, f., z lat., poslušnosť, zvl. poslušnosť podřízených osob duchovních; taktéž říká se úřadům, ...
  97

  6 Kněžský
  Kněžský = knížecí. Jměj dvór svój po kněžskej vnadě. Anth. I. 3. vd. 34. Ne ry- tieřskú jsú postavú, ...
  98

  1 Kanovník
  Kanovník, a, m., místo kanonník (vz Kanon), z lat. canonicus. Dom-, Stiftsherr. V. K., duchovní při jistém ...
  99

  5 Básnictví
  Básnictví. Přidej : B. = uměna, která vypodobuje myšlénkové krásno z představ slovy naznačitelných. Enc. ...
  100

  1 - 100   101 - 200   201 - 300  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <