Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:6   Strana:0713


  Krása
  Krása. Ž. wit. 44. 5. K. jest pochvalný přírody list. Aristot. K. přírodní, Natur-, Us. Pdl., rozená a strojená, Us., tělesná, du- ševní, Pdl., básnická, myšlénková, akade- mická, Dk., mravní, hudby. Mus. 1880. 261., 427. Krása, Jg. Slnosť., 44., mravná i umná, 45., mněrovědná, silojevná, 44.; vzor krásy, 100., cit krásy. 43., 100. To je krása růže (krásná růže). Kká. Bol som šuhaj švárný, vzali ma od krásy (pro krásu). Koll. Zp. I. 36. Ztratila krásu (o padlé). Bdl. Ještě všem krásu nepohnila (uení nejhezčí). Us. Spala, když pán Bůh rozdával krásu (není hezká). Us. Ptřk. Vari tebe, dievča, čerti malovali, že na tvoje líčka tolko krásy dali. Sl. ps. 322. Máš děvečko krásu, skove jo do času, jak jo pozbodeš, mét jí nebodeš; Marijanku nění, krása se mi mění; Prošvarný Janičku, strhals mi krásičku; Moje mladé časy ne- užily krásy, moje mladá leta neužily světa. Sš. P. 273., 318 , 402. Cf. Er. P. 98. a násl, Sl. ps. 27. a násl., Čes. mor. ps. 55. a násl. O kráse vz Pal Rdh. I. 422. a násl. Divné krásy bieše. Alx. V. A kakžkolivěk kořen nenie krásen, však všecka krása kmene po- cházie z něho; Neb viera jest základ a kořen všeho dobrého, ač i nenie tak zřiedlná v své kráse sama. Št. Kn. š. 7. Nemúdri diví se jen vnější kráse, sličnosti stvoření krásného; Duše mají svú krásu t. múdrosť, ustavičstvo, dobrotu neb kteréžkoli šlechetnosti. Št. Kn. š. I krása přesytí. Hlč. K. do časa a čnost na věčnosť. Slov. Ht. Žáden dobrý krásy ne- miluje, neb ví, že moc zlého z krásy vy-pryščuje. Slov. Tč. Jestli sa chceš oženiti,nehleď na jej krásu, nebo krása není věčná,jedině do času; K. bez vojska panuje, alev podvodnosti, snadno co chce, to dostává,bez všej Násilnosti; Lepšá k. v čnosti, nežtvár v spanilosti; K zbojník, k zlosti chodník.Glč. I. 85., 217., II. 249., 273. K. je chatrnýstatik; Marná k. hyHe, ctnosť pak nepomine.Sb. uč. Ženská k. škodu přináší. Us. Tč.Kdo po kráse jenom hledí, statku sobě ne-přidědí Slez. Tč. Dobré srdce nehezké tvářikrásy dodává. Bž. exc. — K., y, m., os. jm.Tk. IV. 731., V. 79.-82., Blk. Kfsk. 1637.,S. N. — Al.K., dr. a advokat v Praze.Vz S. N.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <