Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:3   Strana:0191


  Rozumný
  Rozumný (zastr. rozomný), rozum mající, vernünftig, veständig. R. člověk (moudrý, rozvážlivý, opatrný). muž, žena. D. Člověk jest r. živočich. Us. R. učitel, Kom., duch, duše, V., léta (dospělý věk). Dokudž by k rozumným létům nepřišel. V. Dříve let rozumných. Když let r-mných dojde. Tov. Tvor nerozumný. Sš. P. 69. Tenkráte ono božské tělo v životě Mariině počaté duši r-nou přijalo. Sš. L. 19. R. stvoření; Dětem nelíbí se slovo otcovo, ale r-ným nemocným libí se ukrutné lékařství. Hus I. 74., 227. — jak: z míry r., grundgescheid. Dch. — R., rozumějící, umějící kundig, verständig. — k čemu: k hospodářstvu. St. skl. R. k vojně. Alx. 1122. — čemu: horám (v hor- nictví umělý). Vys. — v čem: ve sv. písmě, Pulk., v soudech, vz Advokat. Pr. Každému, jenž jest rozumný ve svém řemesle; r. o prá- vech súdových; r. v lékařství; ne všem dáno ve všem býti rozumnu. Št. N. 220., 87., 306. — R., podlé rozumu učiněný, vernunftmässig, vernünftig. Rozumné rady neposlechnouti. Sych. — R., srozumitelný, výslovný, ver- ständlich. V. Vysokým a r-mným hlasem takto se modlil. Živ. M. J. Husa. Budu tomu, jemužto mluvím, rozumen. ZN.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <