Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100   101 - 200  
  Nalezeno: 140x

  5 Anděl
  Anděl. Str. 26. b. ř. sh. 16. Přidej: An- dělé boží. Št. Všichni angelé. Ž. wit. 96. 7. Anděl světlosti. ...
  1

  1 Anděl
  Anděl, a, m., akkus. tedy -a, ne: -e; vo- kativ: -e, ne : -i, skláníť se anděl dle 1. (Páv) a ne dle ...
  2

  9 Anděl
  Anděl, a; odchylkou vok. sg. andeli, Us.; akkus. sg. anděle, Brt. D. 54., akkus. pl. anděle. Beck. Vz ...
  3

  10 Anděl škrábce
  Anděl škrábce (m. strážce) = policajt. Čes. Buděj. Kub. (List. fil. 1902. 247. ). — Velkému pánu odpustili ...
  4

  7 Anděl
  Anděl. Ct. Mách. 6., 8., 62., 63., 151., 161., 165., 166., Hš. St. 281. ...
  5

  10 ndě
  ndě m. nje (nge): anděl (anjel, angel). Us. Jir. ...
  6

  6 Děs
  Děs, u, m. Anděl děsu. Nrd. Bld. 5. D. smrti, noci, s děsem a hrůzou. Us. Dch. ...
  7

  8 Sen
  Sen. O pův. slova cf. Gb. H. ml. I. 76. Há- dání ze snu. Vz Zbrt. Pov. 89. Anděl zjevil se ve sně Josefovi. ...
  8

  7 Pahrobek
  Pahrobek, bku, m. = pahrbek. Ž. wit. 148. 9. (Anděl) na jednom vysokém p-bku ji postavil. Pass. mus. ...
  9

  3 Serafin
  Serafin, a, m. (= hořící, plamenný), vyšší anděl, der Seraph. Vz S. N. — S., u, m., obrovský svícen v ...
  10

  1 Andělíček
  Andělíček, čka, m. Někoho andělíčkem nositi (v podpaždí dítě vzíti a je tak nésti). Vz Anděl. ...
  11

  3 Sestouplý
  Sestouplý, herabgestiegen. — odkud: anděl s nebo s. Č. - S. = shromážděný, zusammengetreten, versammelt. ...
  12

  7 Průvětří
  Průvětří, n. = průvan. Lipa I. 335. V peci pak anděl učinil chládek, jako v čas večerního p. Srdínko. ...
  13

  9 Andělík
  Andělík, anjelik, a, m., zdrobn. anděl, anjel. Vz Gb. Slov. 13. ...
  14

  5 Anjelik
  Anjelik, a, m. = anděl. Boly to dobré milé deti ako dva a-ky. Dbš. Sl. pov. I. 475. ...
  15

  5 Andělec
  Andělec, lce, m. = anděl mořský, squa- lus squatina, der Meerengel. Šm. ...
  16

  5 Zavrhlý
  Zavrhlý = zavržený, verworfen. Ros., Puch. Z. anděl. Vrch. — Z = zavržitelný, verwerflich. Mrzké věci ...
  17

  8 Anjel
  Anjel není z anděl, nýbrž z lat. angelus. Gb. H. ml. I. 406. ...
  18

  8 Aniel
  Aniel, a, m. = anděl. Slov. Loos., Pastr. L. 150. ...
  19

  5 Bohonoše
  Bohonoše, e, m. = anděl Serafim n. Che- rubin. Jako b. pod křídly buoží viděl tvář, quasi serafin sub ...
  20

  2 Ostražný
  Ostražný, plný ostrahy, ostražitý, opatrný, pečlivý, vorsichtig, wachsam. Ros. Ostražného koně lítá zvěř ...
  21

  7 Světlosť
  Světlosť = světlo. MS. 137. Intensita s-sti. Jrl. 323. Čáry s-sti n. intensitní. Vnč. 109. S. slunečná. ...
  22

  3 Rozvoj
  Rozvoj, e, m., die Entfaltung, Entwicke- lung. R. reje, vz. KP. I. 440. Anděl krát- kými slovy veškerého ...
  23

  6 Mlza
  Mlza, fentis (monstrum). Rozk. 65. Anděl lúčí prudkým hromem v ty mlzy mezi ta kola. Kat. 2878. Dle Gb. ...
  24

  7 Smyslný
  Smyslný = rozumný. S. anděl. Št. Kn. š. 141. — S = vtipný. S. řeč, Ezp. 271, mluva MH. 6. Vtipný a s. ...
  25

  5 Bezspoj
  Bezspoj, e, m. = nevazba, věty nespo- jené, asyndeton. Pěkně anděl mluví k ženám v asyndetech či větách ...
  26

  2 Přemítání, n
  Přemítání, n , das Erwägen. Mezi p-ním zjevil se mu anděl, lépe: přemítajícímu zjevil se. Vz Abstrakta, ...
  27

  1 Archanděl
  Archanděl, a, m. V., Vz Anděl. Erzengel. ...
  28

  7 Anjel
  Anjel, vz Angel, Anděl ...
  29

  1 Cherub
  Cherub, cherubín, a, m., z hebr., anděl, der Cherub, Flammenengel. ...
  30

  1 Domovitý
  Domovitý; domovit, a, o = domácí, Haus-. D. člověk, pokrm, příbuzný, nádobí, nábytek, čeleď, anděl. Jg. ...
  31

  1 Bytosť
  Bytosť, i, f., das Wesen. K živým byto- stem počítají se kromě: Bůh, duch, anděl a čert nadsmyslné ...
  32

  6 Libný
  Libný. Což není libné. Němc. To je holka, nic jinače než jako : anděl, tak libná, tak hodná. Němc. V. ...
  33

  2 Ostěž
  Ostěž, e, f., otevření, otevřenost', neza- vřenosť, das Offensein. Anděl ihned zavrel, když byl apoštoly ...
  34

  10 Člověk
  Člověk. Vz Ott. XXIII. 1015. Dum ne kojscel (kostel), človek ńe aňďel. Slov. Mus. slov. VI. 85. ...
  35

  10 Handel
  Handel, a, m. = anděl. Džl. Šb. D. 15. ...
  36

  1 Anjel
  Anjel, vz Anděl. ...
  37

  9 Aněl
  Aněl, a, m. = anděl. Lor. 70. ...
  38

  1 Angel
  Angel, vz Anděl. ...
  39

  5 Andělík
  Andělík, a, m., vz Anděl. ...
  40

  7 Uriel
  Uriel, a, m , anděl. Výb. II. 497. ...
  41

  5 Andělíček
  Andělíček, čka, m., vz Anděl. ...
  42

  10 Tmavorouchý
  Tmavorouchý anděl. Zr. Nov. 2 206. — Msn. Hym. 53. ...
  43

  1 Andílek
  Andílek, lka, m. Vz Anděl. ...
  44

  5 Andělek
  Andělek, lka, m., vz Anděl. ...
  45

  3 Strážce
  Strážce, e. m. a f.; strany rodu vz -ce. S. od střehu. Instr. pl. strážci, strážcemi. Bž. 87. Der Wächter, ...
  46

  7 Padlý
  Padlý. P. firma, Dch., anděl, Št. Kn. š. 152., mouka (snědá). U Kojetína. Wrch. Ozezřel Ježíš a nám ukázal ...
  47

  3 Rozpověděti
  Rozpověděti, rozpovídati = do podrobna pověděti, genau erklären. Na Ostrav. Tč. — co komu. R-děl mu to, ...
  48

  8 Úzkosť
  Úzkosť = nouze, nesnáz. Kdyby obci skrze to ú. na víně byla. Mtc. 1893. 343. Mají v tom úzkost dobytky ...
  49

  7 Děvče
  Děvče jako kvítí, jako růže, jako anděl. Us. Tkč. Prve říkali: Děvče, uteč, chlapci jdou. Nyní: Chlapče, ...
  50

  2 Ochránce
  Ochránce, e, m. a f., ochranitel, obránce, der Beschützer, Schirmer, Beschirmer, Patron, Schützer. V. ...
  51

  7 Onud
  Onud. Anděl upadl od onud. Št. Kn. š. 60. ...
  52

  10 Mastiti
  Mastiti. Tam se to mastí (hrají o mnoho)! Rais. Lep. 49. — co. Dokonalý muzikant maže housle jako kapelník, ...
  53

  3 Splanouti, zplanouti
  Splanouti, zplanouti, ul, ut, utí = sho- řeti, verbrennen, auflodern, verlodern; po- jíti, zmizeti, zu ...
  54

  7 Čert
  Čert, synonym : ďábel, ďas, rarášek. Vz Mus. 1845. 549. — Mách. 208., Ott. VI. 641. nn. Je toho na všecky ...
  55

  3 Světlonoš
  Světlonoš, e, f. = kdo světlo nosí, po- chodník, der Lichtträger. V. — S. = den- nice, že světlo přináší, ...
  56

  2 Nalet
  Nalet, nalit, nali, naliť, na lit (zastr.) ----- rychle, tožť, toť, tehdy, anoť, v tom, nena- dále, hle, ...
  57

  6 Doletěti
  Doletěti. — čeho. Kámen d-těl dna pro- pasti. Us Pdl. — kam. Létali, létali dva sokoli malí, až sa nalétali, ...
  58

  8 J
  J praslovanské. Vz Gb. H. ml. I. 318. — J se psalo: i: iako; y: yako; g: dogiti; yg: boyg; ig: loig; ...
  59

  3 Snuziti
  Snuziti, il, zen a žen, ení, snuzovati = zhubiti, potlačiti, potříti, vertilgen, auf- reiben, zu Grunde ...
  60

  1 Lučiti
  Lučiti, il, en, ení; loučeti, el, en, ení; lučívati = z luku stříleti, házeti, mit. dem Bogen schiessen, ...
  61

  4 Umrlči
  Umrlči, v již. Čech. umllčí; umllčí truhla = rakev. Vz Umrlý. Kts. Leichen-, Todten-. U. hody. Kom., ...
  62

  7 Obrániti
  Obrániti, tueri, Ž. wit. 19. 3., protegere, ib. Deut. 38., prohibere. Ž. wit. 33. 14. — abs. Ale anděl ...
  63

  5 Zjasniti
  Zjasniti, il, ěn, ění; zjasňovati, klar, hell machen, erhellen, klarstellen. — co. (Anděl) zjasnil jeho ...
  64

  2 Obsah
  Obsah, u, m., obsazení, vše, co v něčem obsaženo. Der Begriff, Inbegriff, Inhalt. O. tělný n. tělesový ...
  65

  6 Kynouti
  Kynouti. Vz Šf. III. 508., Bž. 188., 46., 47. — abs. Ňádra kynoucí, schwellender Busen. Dch. Ten jen ...
  66

  2 Přistáti
  Přistáti, stojím, stál, ání; přistávati = při něčem státi, beistehen, dabeistehen; s po- nětím pomoci, ...
  67

  2 Potopiti
  Potopiti, il, en, ení; potápěti 3. os. pl. -pěji, potápěj, ěl, ěn, ění; potopovati, po- tápívati, potopovávati, ...
  68

  1 A v násloví
  A v násloví slov českých a slovan- ských vůbec (mimo některé nesklonné částky řeči: aby, ač, aj, ale, ...
  69

  1 -el. Přípona
  -el. Přípona substantiv: koudel, koupel, kozel, kazatel, pádel, plevel, kašel, trupel, povrhel, přítel. ...
  70

  7 2. Spěti
  2. Spěti. Mkl. Etym. 317. b , List. fil. 1883. 453. — kam (jak). Vlna do dálky spěje; V dál koráb spěje; ...
  71

  3 Skřet, a, skřítek, skřítek, křístek
  Skřet, a, skřítek, skřítek, křístek, tka, m., duch, der Geist, Dämon. V MV. ne- pravá glossa. Pa. — Zvl ...
  72

  5 Zdolati
  Zdolati = odolati, s co býti, zmoci, ge- wachsen sein, aushalten, widerstehen; pře- moci, besiegen, bezwingen ...
  73

  4 Uspati
  Uspati = spáním uvarovati, durch Schlaf entgehen. — čeho. Jg. — U., uspiti, uspá- vati = učiniti, aby ...
  74

  3 Strážný
  Strážný = kw stráži náležející, Wach-. S. věž. Kom. S. ochrana (Obhut, f.), oheň (Wachfeuer, n.), světnice ...
  75

  4 Uchrániti
  Uchrániti, il, ěn, ění; uchraňovati = za- chrániti, zachovati, uchovati, retten, bergen, in Sicherheit ...
  76

  2 Otevříti
  Otevříti, otevru, otevři, vra (ouc), vřel, vřen (n. vřín), vření (zastr. otvořiti), otvářeti, otvírati, ...
  77

  3 Rozsouditi
  Rozsouditi, suď, soudil, zen, ení; roz- suzovati = rozhodnouti, rozeznati, entschei- den, erkennen, rechtsprechen, ...
  78

  6 Genitiv
  Genitiv. Původní článek o g-vu není jednolitým celkem; běželo mi tehdáž více o výklad jednotlivých technických ...
  79

  7 Roh
  Roh = výrostek atd., Horn Noc jako v rohu (tmavá). Phľd. VI. 267. Prádlo zmrzlé jako r. Us. Pdl. Starostí ...
  80

  2 Opověděti, opovědíti
  Opověděti, opovědíti, vím, děl, dění; opovídati = oznámiti, ohlásiti, ankündigen, vermelden; příchod ...
  81

  2 Nevinný
  Nevinný; nevinen, nna, nno, bez viny, unschuldig. Aqu. — Jí., kdo se přiřčené ne- pravosti nedopustil. ...
  82

  1 Beseda
  Beseda, besédka, besídka, besídečka, y, f. — B. = slovo, řeč, die Rede, das Gespräch. Na Slov. — B.= ...
  83

  7 Vstáti
  Vstáti. Klne vstávaje líhaje. Us. Šd. Třebaj' nám prositi vstavajíc i léhajíc. Št. Kn. š. 51. (13.).— ...
  84

  2 1. Posel
  1. Posel, sla, poslík, a, poslíček, čka, m., poslátko, a, n. Posel, pl. poslové. P., strsl. ??s?l? = ...
  85

  8 Čert
  Čert. O původu slova cť. Gb. H. ml. I. 64. C.: černý anděl, čmert, čerchman, čechman, čerman, čechmant, ...
  86

  2 Proraziti
  Proraziti, raz, il, žen, ení; prorážeti (na Slov. provazati), el, en, ení; prorážívati, provažovati = ...
  87

  5 Zahřměti
  Zahřměti, hřmi, ěl, ění; zahřmívati, za- hřímati = začíti hřmíti, losdonnern, anfan- gen zu donnern, ...
  88

  5 Zahořeti
  Zahořeti, 3. os. pl. -ří, hoř, hoře (íc), el, ení; zahořívati, zahorovati = počíti ho- řeti, anfangen ...
  89

  2 1. Ostříci
  1. Ostříci, ostřehu, ostřehl, ostřežen, ení; ostřáhnouti, ostřáhl, ut, utí, ostrahnouti; ostříhati a ...
  90

  2 Pěkný
  Pěkný, pěken, kna, kno. P., na pohledění libý, krásný, sličný, ozdobný, hladký, čistý, fein, glatt, schön. ...
  91

  3 Sstoupiti
  Sstoupiti, sestoupiti, sstup, sstoupě (íc), il ení; sstupovati, sstoupati — dolů stou- pili, herab-, ...
  92

  2 Peří, í, peříčko
  Peří, í, peříčko, a, n., kollekt. slova péro, die Federn, das Gefieder. V. P. je oděv těla ptačího. S. ...
  93

  2 Ohlásiti
  Ohlásiti, ohlas, il, sen a šen, ení; ohla- šovati = oznámiti, v známosť uvésti, an-, verkündigen, ver-, ...
  94

  2 Pomsta
  Pomsta, y, f., pomstění. Jg. P. jest odplata zlého zlým avšak pro osobní zadostučinění a nikoli jakožto ...
  95

  3 1. Sen
  1. Sen, snu (po předložkách gt, sna: ze sna), sníček, čku, m. Ve skloňování e se vymítá, vz Ľ. Sen m. ...
  96

  4 Troubiti
  Troubiti, trub, troubě (íc), il, en, ení; troubívati = troubou zvuk vydávati, trom- peten, blasen; zevlovati, ...
  97

  5 1. Zdíti
  1. Zdíti (zastr. zdieti), sdíti, zději a zdím, zděj, zděl a zdíl (zastr. zdál), zděn, ění = sčiniti, ...
  98

  2 1. Odjíti
  1. Odjíti, odejdu, odejdi, odejda (ouc), odešel (n. odšel), odjití (zstr. odeští); od- choditi, il, zení; ...
  99

  5 Zamknouti
  Zamknouti, knu, kni, kna (ouc), knul a kl a mekl, zamkla, zamklo, ut, utí a čen, ení: zamykati, zamykovati ...
  100

  1 - 100   101 - 200  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <