Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:1   Strana:0315


  Druhý
  Druhý, druh, a, o (dříve: vterý). Vz Vterý (shoduje se s řec. áevtecoc. Schl. ). — D. = po prvním nastupující, der zweite. Druhým býti v řadě. Druhý po něm. Kom. Sám druhý. D. roj, odhad, volba, strana, cena, Rk.; sama druhá = těhotná. Rk. Na druhý týden (bu- doucí). Jedno na druhé (na sebe), jedno na druhém (na sobě), jedno po druhém; na d. den, k druhému dni. Jg. — Za druhé, zweitens. V. Po drahé (opět, zase). V. Poslal po druhé s týmž poselstvím. Háj. — D. = jeden ze dvou, der andere, einer von zweien. Dalekosť jednoho od druhého. V. Chtě jeden druhého dopraviti. Št. Jeden horší nežli druhý; od jednoho k druhému posýlati; jeden i druhý; ani jeden, ani druhý. Nt. Jeden šije, druhý párá (co jeden udělá, to druhý pokazí. Vz Marný). Jedna ruka druhou myje; jedna bída druhou stíhá; od jednoho polu k druhému; jedno slovo po druhém; jak jeden jazyk na druhý působí; jedna věc za druhou se do- sazuje atd.; dle Km. lépe: ruka ruku myje, bída bídu stíhá, od polu k polu; slovo po slovu; jak jazyk na (v) jazyk působí; věc za věc se dosazuje. Když jeden zívá, zívá i druhý. Jeden za osmnáct a druhý za dvacet beze dvou. Jeden jak druhý jest z toho plotu kůl. Prov., Jg. jeden po druhém. Jedno minu, druhé svinu. Prov. Jedno od druhého rozeznati, odděliti, odloučiti, odstaviti. V. Jeden jako druhý. V. Brodí jeden proti dru- hému. Jedno lepší než druhé. Prov. — D. = jiný, protivný, der andere. Vz Jiný. Jedno p

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <