Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 33x

  10 Čestný
  Čestný slovem a skutkem. Nár. list. 1905. 326. 21. ...
  1

  2 Název
  Název, zvu, m., nazvání, Benennung, f., der Terminus, Titel. N. umělecký, technický, technischer Ausdruck, ...
  2

  1 Čestný
  Čestný, (dříve: čstný; nyní: ctný), cti- hodný, poctivý, počestný, ehrbar, ehrsam, Ehren-. Č. rozmlouvání, ...
  3

  5 Čestný
  Čestný. C prapor lodní, die Ehren-Flagge, J. tr., soud, das Ehrengericht, rada, Ehren- rath, věc, výpal ...
  4

  7 Strossmayer
  Strossmayer, yra, m. — S. Jos. Jiří, biskup ďákovský, čestný měšťan i mnohých čes. obcí. Cf. Pyp. K I. ...
  5

  2 Počísaný
  Počísaný, gekämmt, nepočísaný = nepo- \ čestný, ungehobelt, unartig. Reš. ...
  6

  6 Krabat
  Krabat Frant., 1757.—1828., čestný ka- novník vyšehradský. Jir. Ruk. I. 403. ...
  7

  8 Pacholek
  Pacholek = čestný název svobodného chas- - nika (Podluží); jinde — čeledín od tažného dobytka. Brt. ...
  8

  1 Ctitelný
  Ctitelný, štědrý, gastlich, gastfrei. — v čem: v jídle (skvostný). V. - C. = po- čestný, ehrerbietig. ...
  9

  1 Medalie
  Medalie, e, f., z fr. medaille a to z řec. tiíra'ÚMv nebo lat. metallum, pamětní n. čestný peníz. Rk. ...
  10

  2 Odznak
  Odznak, u, m., novější slovo, dekorace, Dekoration; Abzeichen,Wappen. Balbi. zem. O. hodnosti, úřadu. ...
  11

  9 Soudce
  Soudce. O skloň. sr. Gb. H. ml. III. 1. 228. nn. S., ete, m. U Berouna. Ib. 425. S. okresní, odborný, ...
  12

  7 Pahnosť
  Pahnosť, u, m. = pahnozt. Zalezlo mě za p-sty. Mor. Šd. Máš p-sty jako ryle (dlouhé). Šd. Nemajte mi ...
  13

  10 Schwarzenberg
  Schwarzenberg Kar, Jos., kníže, čestný člen České Akademie, 5. /6. 1824. -29. /3. 1904. Vz Nár. list. ...
  14

  7 Závazek
  Závazek = povinnosť atd. Pamatujíc na z. otce milého. Pož. 3. Byl poražen a na z. vzat. Pal. Rdh. II. ...
  15

  5 Čestné
  Čestné, vz Čestný. ...
  16

  2 Nestatečný
  Nestatečný; nestatečen, čna, o. — N., mdlý, nemocný, slabý, matt, schwach, kränk- lich, kraftlos, gebrechlich. ...
  17

  10 Kott
  Kott Fr. Št. Dodatek k Ottově Slovníku naučnému XIV. 988.: Mimořád. člen Král. čes. společnosti nauk, ...
  18

  1 Doktor
  Doktor, a, m., lat., vokat. doktore; v již. Čech. a na Mor. dochtor; učitel; název akade- mické hodnosti. ...
  19

  1 2. Lepý
  2. Lepý (lep, a, o, strč. ); lepě; lat. deco- rus. — L. = tenký, útlý, něžný, štíhlý, vy- záblý, ohebný, ...
  20

  7 Roba
  Roba = nevolnice, služka, ancilla Ž. wit. 85 16., 115. 16., Sv. ruk. SR. 91. Jaz sem r. Boha mého. Hr. ...
  21

  2 Poctivý
  Poctivý, kdo lásku nebo čest prokazuje, ehrbezeugend, ehrend. P. dar (pocta). V. — P., čestný, ehrbringend, ...
  22

  1 Člen
  Člen, (na Mor. član), u, článek, členek, článeček, čku, článček, čku, m. = spojení dvou těl, jímž se ...
  23

  5 2. Znak
  2. Znak, u, m. = znamení, das Zeichen, Abzeichen, Merkmal, Kennzeichen. Z. = vlastnosť, podlé které ...
  24

  1 Bez
  Bez, u n. bzu, m., bezek, zku, m., Holunder. B. chebd, ehebdi, b. nízký, Attich, V.; černý (bez, bzina, ...
  25

  4 Vyjeti
  Vyjeti, jedu, jeď, jeda (ouc), jel, jev, jetí; vyjížděti, -ějí, ěl, ění; vyjíždívati, ausreiten, aus-, ...
  26

  7 Pěnivosť
  Pěnivosť, i, f., die Schäumigkeit. P. vína. Us. Pdl. Peníz. Mkl. Etym. 245. Strn. pfenige. Strž. I. 65. ...
  27

  1 2. Česť
  2. Česť, cti, (dříve gt. česti), cti, česť, v cti, ctí, ť. Gt. cti m. čsti (starší spisovatelé tak i ...
  28

  4 Voliti
  Voliti, 3. pi. -lí, vol, vole (íc), il, en, ení; voleti, volívati. — V. = chtíti, wollen, Willens sein; ...
  29

  1 Ani, aniž
  Ani, aniž, weder, auch nicht einmal. Vz Věta spojovací; stran složení jich vz Aniž. Po ani opakuje prý ...
  30

  4 Titul
  Titul (lépe než: tytul, z lat. titulus, Jg. ), e a u, titulek, lku, (titulík, u, na Slov. ), titulíček, ...
  31

  2 Peníz
  Peníz (zastr. peniez), penízek, (penížek), zku, m. P. z něm. Pfennig, avšak tak, že toto slovo jest slovanského ...
  32

  4 Úřad
  Úřad (ouřad, vz Ú v náslotví), u, úřadek, dku, úřadeček, čku, m. Ú. = moc řádu n. povinnosti k držení ...
  33

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <