Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 14x

  9 Abeceda
  Abeceda. Zbynek biskup Abeceda. Mus. fil. VIL 148. ...
  1

  5 Abeceda
  Abeceda. Přidej: A. Husova, latinská, řecká, semitská, vizigotická. Vz KP. I. 298., 304., 299., 305. ...
  2

  7 Abeceda
  Abeceda v říkadlech dětských. Vz Km. 1886. 638. ...
  3

  1 Abeceda
  Abeceda, y, f., ustálený pořádek písmen. Das Abc. A. latinská, řecká atd. Učiti se abecedě. V. Podlé ...
  4

  10 Abeceda
  Abeceda dětská: A, B, C, D kočka přede, kocour motá, pes počítá. Us. A, B, C, D kočka hřebe, kocur mota ...
  5

  9 Cyrillice
  Cyrillice = slovan. abeceda vzniklá v X. stol. dle vzoru řeckého: posud v pravoslav- ném Slovanstvu. ...
  6

  5 Azbuka
  Azbuka. Přidej: Že se v starém zákoně počátkové a jakoby abeceda či a. božské nauky předkládali. Sš. ...
  7

  2 Neučený
  Neučený, neučen. Vz stran přísloví: Abeceda, Buchta, Cepy, Kandelares, Kaše, Kniha, Les, Rozum, Učiti ...
  8

  1 Alfa
  Alfa, n., prvé písmeno řecké abecedy; omega poslední. Já jsem a. a omega = po- čátek a konec. Br. — Alfabet, ...
  9

  6 Hudební
  Hudební abeceda, Chlum, 1., skladatel, ústav, škola, Us. Pdl., nadšení, Vlč., my- šlénka. Zv. A co svět ...
  10

  4 Telegrafický
  Telegrafický, telegraphisch. T. abeceda Morseova, soustava Gintlova, soustava Tei- richova, stanice, ...
  11

  1 Hloupý
  Hloupý (zastr. hlúpý; hlup, a, o); komp. hloupější; hloupě. Syn.: sprostný, sedlský, hrubého díla, nevypytvaný, ...
  12

  2 Pravopis
  Pravopis, u, m., orthographia, die Recht- schreibung, učí nás grammaticky správné tvary správně psáti. ...
  13

  10 Tanec
  Tanec. Vz Košatky, Majnská, Marcelín, Mrkvička, Řezanka, Štajryš, Fylos, Volný. Čes. 1. XI. 181. nn. ...
  14

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <