Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 50x

  5 Astronomický
  Astronomický, sternkundig, astrono- misch. A. zeměpis. Vz Enc. paed. I. 404.-407. A. zlom světla, Mj. ...
  1

  5 Cafra
  Cafra = safra, sakulent. Us. Rgl., BPk. — C. y, f. = pražená ruda kobaltová. KP. IV. 121. Cafrak, u, ...
  2

  1 Daleko
  Daleko, rod střední jména přídavného: daleký, á, é; dalek, a, o. — Daleko, adverb., Komp. daleji, dále, ...
  3

  6 Destillace
  Destillace sestupná, vz Šfk. 273., suchá, Nz. lk., Šfk. Poč. 135.. frakciovaná. Vz Šfk. Poč. 393. a o ...
  4

  6 Dostati
  Dostati. — abs. Dostal, co se nejí (rány, bití). Us. Kšť. — co, koho. To nás ten déšť dostal (překvapil)! ...
  5

  8 Flaktura
  Flaktura, flachtura, y, ť. = fraktura. Us. List. til. 1893. 467. ...
  6

  6 Fráče
  Fráče, e, n. = frak. Na sobě měl černé f. Kos. ...
  7

  7 Fračí
  Fračí strana lidu = která nosí frak. Hvlč. I. 104. ...
  8

  7 Fračice
  Fračice, e, f. = frak, fračisko. Hvlč 1. 155. ...
  9

  8 Fráčkář
  Fráčkář, e, m. = kdo nosí fráček (frak). Světz. 1893. 116. ...
  10

  1 Fragnář
  Fragnář, vz Fraknář. ...
  11

  1 Frak
  Frak, u, m., lehký kabát, jehož šosy jsou z předu vykrojeny. Rk. Ein kurzer, vorn ausge- schnittener ...
  12

  6 Frak
  Frak. Na f. nastříhati n. dáti někomu = natlouci mu. Us. Kšť. Ne kazajka, ne ka- bát, z města pánek má ...
  13

  9 Frak
  Frak. Natřel muf. (sbil ho). Hoř. 121. — F. Fraci = páni. Šeb. 195. ...
  14

  9 Frak
  Frakař, e, m., nadávka. Šeb. 230. ...
  15

  6 Frakatý
  Frakatý, befrackt. F. čeština = městská, ne lidu. Kos. Ol. I. 191. F. vojevůdce (ne- způsobilý). Kos. ...
  16

  1 Frakce
  Frakce, e, f., z lat., lámání, zlomek, úryvek, odštěpek, Bruch. — V polit. smyslu: část' strany, Fraktion. ...
  17

  1 Fraknář
  Fraknář, fragnář, e, m. = překupník, hokynář. Obecní trhoví lidé, ježto doma což buď prodávají, jakož ...
  18

  6 Fraknéř
  Fraknéř, e, m.= fraknář. Pč. 29. ...
  19

  6 Frakovati se
  Frakovati se = kliditi se, pryč jíti. Fra- kuj se, schere dich. U Hranic na Mor. Vck. ...
  20

  8 Frakovitý
  Frakovitý. F. lišej. 1594. Zbrt. Tan. 154. ...
  21

  1 Fraktura
  Fraktura, y, f., rohaté německé písmo. S. N. Eine grosse eckige Schrift, welche der Druckschrift ähnlich ...
  22

  6 Fraktura
  Fraktura. Vz KP. I. 333. — F. = zlo- menina. ...
  23

  7 Fraktura
  Fraktura, y, f., vz Švabach (dod.) ...
  24

  6 Hoditi
  Hoditi. Vz Mkl. Etym. 61. — koho. Kočka h-la koťata, špatně. Vz Kočka, Vr- hati. — čím (po kom, kam). ...
  25

  6 Kopýtce
  Kopýtce, vz Kopýce. Na vých. Mor. a na Slov. Kol. ván. 93., Sp. Krpec skládá se ze dvou částí: napřed ...
  26

  8 Kvekr
  Kvekr, u, m. = druh fraku nošený okolo let padesátých. Škar. 14. ...
  27

  1 Mnišský
  Mnišský, co mnichům přísluší, Mönchs-. M. latina (špatná), písmo (či gotické, ač ne- právem; m. písmo ...
  28

  9 Myntlik
  Myntlik, u, m. = část mužského oděvu (podobná fraku bez šosu) Slez. Lor. 75. ...
  29

  6 Nadpažkový
  Nadpažkový. N. tepna, arteria acro- mialis, zlomenina, die Akromionfraktur; konec, entremitas a-lis. ...
  30

  6 Nickabátek
  Nickabátek, tku, m. = frak nebo ka- bátek příliš vystřižený. U Žamb. Dbv. ...
  31

  2 Odštěpek
  Odštěpek, pku, m., die Sekte; Fraktion; ein abgehauenes Stück Holz. Rk. ...
  32

  10 Ofračený
  Ofračený = v frak oblečený. O. Gany- med ( = sklepník). Nár. list. 1902. č. 72. 3. ...
  33

  8 Ofrakovaný
  Ofrakovaný =frak na sobě mající. Stč. Kon. 31. ...
  34

  2 Písmo
  Písmo, a, n., písemce, e, písemko, a, písmečko, a, n. P. od pis (písati, píši). P., malování (v tomto ...
  35

  8 Ponosený
  Ponosený = obnosený. P. frak. Phľd. 1896. 686. ...
  36

  3 Refrakce
  Refrakce, e, f., z lat, lámání, lom pa- prakův, die Strahlenbrechung des Lichtes, Refraktion. ...
  37

  10 Refrakce
  Refrakce, e, f., z lat. Vz Ott. XXI. 396. ...
  38

  7 Refrakční
  Refrakční, Refraktions-. R. rovnomoc- nina. ZČ. III. 126. ...
  39

  10 Refraktometr
  Refraktometr, u, m. Vz Vot. 68., Vstnk. XIII. 731 ...
  40

  3 Refraktor
  Refraktor, u, m., lomič n. lamač pa- prskiiv, der Refraktor, Strahlenbrecher; Fern- rohr, n. Rk. Vz Lámání, ...
  41

  7 Rovnomocnina
  Rovnomocnina. Šfk. Poč. 11. R. endos- motická, refrakční, ZČ. I. 396., III. 126., tepla. NA., Mj., Schd. ...
  42

  3 Střihnouti a stříhnouti
  Střihnouti a stříhnouti, hnul, ut, utí; stříd, střihu, -žeš atd., střihl, žen, ení; střihati, stříhati, ...
  43

  3 Štrengla
  Štrengla, y, štrengle, e, f., štruple, e, f., z; něm. Strängel, provazec, Mz. 337. a Strippe, šlapek, ...
  44

  7 Švabach
  Švabach. Fraktura = písmo lomené, t. j. latinka rozmanitými hranami a krouceni- nami znetvořená; druh ...
  45

  3 Švabašina
  Švabašina, y, f. = druh písma tiskař- ského, frakturového. Schwabach. Rohatá š. Vz S. N. ...
  46

  4 Tabule
  Tabule, e, f. (na Slov. tabula), tabulka, tabulečka, tabulička, tabulčička, y, f., z latin, tabula = ...
  47

  9 Určovač
  Určovač, e, m U. refrakce. Kt. ...
  48

  8 Vyšedivělý
  Vyšedivělý. V. frak. Phľd. 1893. 212. ...
  49

  5 Zlomenina
  Zlomenina, y, i. = zlomení, zlámanina, fractura, der Bruch. Z. kosti, stehenní kosti, násadce zubovitého, ...
  50

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <