Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100   101 - 200   201 - 300  
  Nalezeno: 265x

  1 3. A ve větách připouštěcích
  3. A ve větách připouštěcích. Vz Věta připouštěcí. Spojuje se obyčejně s osobnými zájmeny: a já, a ty, ...
  1

  1 Aby
  Aby = a by, dass, damit, auf Dass, ob, um, wenn, wofern, wenn auch. Vz By. — Aby jest zastaralý tvar ...
  2

  1 Aiauuovatý
  Aiauuovatý, kamencovatý, bohatý na alaun, alaunreich. Reš. ...
  3

  5 Alaunovatý
  Alaunovatý, bohatý na alaun, oprav, bohatý na kamenec. ...
  4

  10 Baron
  Baron, a, m. Uhelný b. = bohatý ob- chodník s uhlím. Nár. list. 1903. č 168. 13. ...
  5

  1 Bezdětek
  Bezdětek, tka, m. Kdo dětí nemá,Výb. I. Je bohatý a bezdětek. Kinderlos. Št. — Bezdětkyně, ě, f. Měl ...
  6

  5 Bezdětný
  Bezdětný. Bohatý a b. Koll. IV. 184. ...
  7

  1 Bezrohý
  Bezrohý. Těžko Bezrohému s rohatým se bůsti. Pk. (Cf. Chlap Bohatý, jak býk rohatýj. ...
  8

  5 Blahozvučeti
  Blahozvučeti, el, ení, wohlklingen. — proč. Na oslavu bohatýra b-čí moje lyra. Štulc I. 172. ...
  9

  5 Boháč
  Boháč. Dycky sa bohatý duje, že dobré vínečko pije; počkaj, boháču, šak ti vyskáčú ty dukáty z truhle. ...
  10

  8 Bohádka
  Bohádka = pohádka. Valaš. 63. Bohatý. Keď umre bohatý, zvie to aj čert rohatý a keď umre chudobný, ...
  11

  1 Bohatiti
  Bohatiti, hati, hať, il, cen, cení; bohatí- váti = bohatým činiti. — koho z čeho: Syny z obecných důchodův ...
  12

  7 Bohatník
  Bohatník, a, m. = bohatý, dives. Pršp. 45. 40. ...
  13

  1 Bohatství
  Bohatství, bohatstvo, a, n. Reichthum. bohactví, vz Bohactví. Po b. se hnáti, Dych- titi; b. míti, sháněti, ...
  14

  1 Bohatý
  Bohatý (bohat, a, o), komp. bohatší n. bohatější. Kat. 382., V. B. = 1. zámožný, pe- níze n. jiné věci ...
  15

  5 Bohatý
  Bohatý, od bogB. Vz Mkl. Etym. 16. Bohatější. BO., Hus III. 107., Sv. ruk. 145. Stran odvození a významu ...
  16

  7 Bohatý
  Bohatý v zboží, v česť, v přátely. Šf. — Řezal ho b-tým = tlustým koncem holi a p. Lib. NZ. I. 542. ...
  17

  8 Bohatý
  Bohatý. Bohatému přivře (se navaří), chu- dému vykypí. Mor. Čes. 1. V. 541. ...
  18

  9 Bohatý
  Bohatý. Bohatému z hrsti kape. Mus. slov. III. 26. ...
  19

  10 Bohatý
  Bohatý. B. roucho (drahocenné) = oboha- cování. Chč. S. I. 21b., Kat. v. 246. Tam se proháněla b—tá (četná) ...
  20

  5 Bohatý mlýn
  Bohatý mlýn u Vel. Meziříčí. ...
  21

  9 Bohatý več
  Bohatý več: v zboží, v česť, v přátely. Št. Bes. 56. — ?. = pyšný (rohatý). Zát. Pr. 36. b. Stran jiných ...
  22

  1 Bohatýr
  Bohatýr, a, m. = hrdina, rek, Held. ...
  23

  5 Bohatýr
  Bohatýr. Vz Mkl. Etym. 16. ...
  24

  5 Bohatýrka
  Bohatýrka, y, f., die Heldin. Šm. ...
  25

  10 Bohatýrka
  Bohatýrka, y, f. Kká. Sion. I. 203. ...
  26

  5 Bohatýrovati
  Bohatýrovati, als Held sich zeigen, prahlen. Sm. ...
  27

  5 Bohatýrskosť, i
  Bohatýrskosť, i, f., chevaleresker Sinn. Šm. ...
  28

  1 Bohatýrský
  Bohatýrský, hrdinský. B. srdce, krev. Č. ...
  29

  5 Bohatýrský
  Bohatýrský, Helden-. B. čin, síň, Tf., Čch. Dg. 702., vnada, Čch. Mch. 110., duch, Šbr., Záboj. Tf. H. ...
  30

  5 Bohatýrství
  Bohatýrství, n., der Heldemuth; die Heldenthat. Šm. ...
  31

  1 Bohatýrstvo
  Bohatýrstvo, a, -ství, n., Heldenmuth. ...
  32

  8 Bohatýrstvo
  Bohatýrstvo, a, n. Vrch. Rol. XVIL—XXII. 205. ...
  33

  10 Bohatýrstvo
  Bohatýrstvo, a, n. Msn. II. ...
  34

  5 Bravohojný
  Bravohojný = bohatý na brav, reich an Klein-, Schmalvieh. B. ostrov, sififjkoc. Lšk. ...
  35

  5 Brzobohatý
  Brzobohatý Frant. Vz Tf. H. 1. 130. ...
  36

  8 Brzobohatý
  Brzobohatý, Brzybohatý, ého, m., os. im. Kbrl. Dmžl. 22. ...
  37

  10 Brzobohatý
  Brzobohatý Konst., spis. ...
  38

  1 By
  By. O časování vz také: Aby. V Ruském užívá se by ve všech osobách: já by, ty by, on by, my by atd. By, ...
  39

  1 Couk
  Couk, u, m. (něm. Gang, Erzader), jest pramen n. žila rudy skalou více méně kolmo běžící. Am. Vz Sloj, ...
  40

  1 Croes-us
  Croes-us, a, m., Kroesus, bohatý král lydský. Bohatý jako K. = velmi bohatý. ...
  41

  1 Čas
  Čas, u, m. (dříve: čas, a), čásek, sku, čá- seček, čku, m. Časb., lit. czěsas, tempus. Schl. Die Zeit. ...
  42

  5 Čuba
  Čuba = svrchní oděv. Slov. — Č. = kožich. Č. s výložky Bls. 125 Bohatý v kuní čubě se protlačí. Č. M ...
  43

  1 Dáti
  Dáti, kořen da, kmen praes. da, dad; skr. dá, řec. dí-dw-ui, lit. dů-ti, lat. da-re; čes. da-r, řec. ...
  44

  6 Děj
  Děj = co se událo. Vz S. N., Jg. Slnosť. 118. D. molekularní, chemický (Process), Osv. I. 482., 484., ...
  45

  6 Dítě
  Dítě. Cf. Bž. 75., 23., 109. Děťátko. Alx., Výb. II. 21. 16. Lašsky. děť, a, děťo. Brt. D. Na Zlínsku ...
  46

  6 1. Díti
  1. Díti = konati. Iterat. lašsky dějovati se, na mor. Slov. dějávati se. Brt. D. 157. Cf. Bž. 187. D?jati ...
  47

  9 Dobižný
  Dobižný, uber, bohatý. D. město. XV. stol. List. fil. 1901. 43. ...
  48

  1 Dobře
  Dobře, komparativ: lépe, lép (líp). D. = udatně, statečně, tapfer. Dobře se držeti. Us. — D. = ne ...
  49

  1 Dobytek
  Dobytek, tka či tku, dobyteček, čka, m. O významu a původu vz také Mz. 74. — D. = co dobyto jest, movité ...
  50

  1 Dost
  Dost, lépe dosť (Km. ), dosti, m. dosyti (do sytosti), y se vysulo. Vz Y. Ht., Kt. Adv. = tolik co potřeba, ...
  51

  1 Dostatečný
  Dostatečný, dostačitelný; dostatečen, čna, čno; dostačitedlen, dlna, dlno, hinlänglich, zureichend, genugsam, ...
  52

  1 Dotéci
  Dotéci, doteku (zastar. dotěku), tekl, čení; dotékati, dotíkati, dotékávati, dotíkávati = vytékati, dobíhati, ...
  53

  6 Douti
  Douti, douvati. Vz Mz. v List. filolog. VII. 168. O časování vz Dmouti. — abs. Ten duje (pije jako duha ...
  54

  10 Dřímati jak
  Dřímati jak. Drieme ani (jako) kôň ve vrbine. Phľd. XXIV. 343. Dřímal klidně, jako bohatý uzenář po ...
  55

  1 Důkladný
  Důkladný, úplný, obšírný, dostatečný, dokonalý, podstatný, vážný, nachdrücklich, ausführlich, genau, ...
  56

  1 Duma
  Duma, y, f., úvaha, rozmysl, pol. a rus., das Nachdenken, Erwägen etc. — D. = do- mysl, domnění, Einbildung, ...
  57

  1 Epos
  Epos, u, m. lépe: epos, a, n. (obé v KB. 46., 79., 99. ). Epos jest sice slovo řecké rodu střed. a mělo ...
  58

  6 Falirovati
  Falirovati = překážeti. Chudoba, chu- doba, šak mi faliruješ, bohatých mládencov odo mňa vzdaluješ. Sl. ...
  59

  8 Gazda
  Gazda. Mastný n. starý g. = bohatý. Slov. Phľd. 1894. 440. — G. Vojt. Vz Ott. IX. 971. ...
  60

  1 Herakl-es
  Herakl-es, ea (a), m., lat. Hercules. Nej- slavnější bohatýr řecký, syn Diův (Jovišův) a Alkmenin, pročež ...
  61

  7 Hlasnatý
  Hlasnatý = na hlásky bohatý. H. řeč. Kmp. Gr. 4. ...
  62

  6 Hledati
  Hledati. Cf. Hladati. — abs. Hledej! (volá se na psa honícího). Us. Šp. Rdo hledá, nalezne. Hus III. ...
  63

  6 Hocpriam
  Hocpriam = ačkoli. H. bol bohatý, preca sa němohol oženiť. Slov. Ntr. IV. 74. (84.). ...
  64

  1 Hodovati
  Hodovati, hodovávati = hody strojiti, gastiren; častovati, traktiren; na hodech jísti a píti, banketiren, ...
  65

  1 Hojný
  Hojný; komp. hojnější; adv. hojně. — H. = valný, častý, mnohý, bohatý, dosta- tečný, plný, výnosný, häufig, ...
  66

  1 Hrách
  Hrách, hrachu (vz á; a nacházíme i ve V. hráchu), hrášek, šku, hrášeček, čku, hrašček, šečku, na Slov. ...
  67

  9 Hránek
  Hránek, nku, m. Nebyli v tom hránku (v tom stavu, s bohatými na roveň). Val. Čes. 1. X. 296. ...
  68

  6 Hrbatý
  Hrbatý, buckelig. H-tá se s krejčím hádá, že ji ušil křivý záda. Nehádej se, hrbatino, je s tím tělo ...
  69

  9 Hrdý H
  Hrdý H bohatý. Slov H. zať. Němc. III. 293. — H. = drahý, hedvábný. H. šatka. Slov. Mas 1859. 93. ...
  70

  1 Hromada
  Hromada, hromádka, y, f., Menge, Schwall, Haufen. Ros. H. značí neurčité množství a stává proto u něho ...
  71

  9 Húzvorcevý
  Húzvorcevý. Vz Húzvorc a v Mus. fil. 1901. 204. Hvězdokupa, ?, f. Pleiady atd. Vz Ott XVII. 456a, 462. ...
  72

  1 Hymna
  Hymna, y, f., z řec. Hymna, (v, uvo?) Ře- kům znamenala chvalozpěv na počesť bohův a bohatým při slavnostech ...
  73

  6 Chlapce
  Chlapce, na Zlinsku ogarec, ogareček. Brt. Ch-ci jak hřebici, jak válci. Mor. Brt. D. — Ch. dobrý = zbojník, ...
  74

  6 Chojaný
  Chojaný = chvojový. Vz Chój. Pravil, že je bohatý a přivedl ju do také ch-né (chatrné) chalupy. Slez. ...
  75

  1 Chomout
  Chomout, u, (zastr. chomut), chomoutek, tku, m., das Kummet, die Siele. D. V ch-tu jsou dve dřeva (kleště), ...
  76

  1 Chudina
  Chudina, y, f., chudinka, chudinčička, chudinečka, y, m. a. f. = chudý, ubohý, bídný, chuďátko, der Arme. ...
  77

  1 Chudoba
  Chudoba, chudobka, chudobička, y, f. — Ch. — nouze, Armuth. Zboží nadýmá, ch. níží. V. V chudobě vězeti, ...
  78

  6 Chudobný
  Chudobný od jitra do noci se plahočí Us. Bž. Ch. vysvědčení (jímž se chudoba vysvědčuje). Brt. Ch. podíl, ...
  79

  8 Chudobný
  Chudobný. Ch. človek — hotová opica. Phľd. 1894. 205. Ch. člověk sa nikdy dobre nemal; chcel sa prežehnať, ...
  80

  10 Chudobný
  Chudobný. Bohatým dává Boh statky, chudobným veselost Rizn. 167. — Ch. list = vysvědčení chudoby. Us. ...
  81

  1 Chudý
  Chudý; chud, a, o; chudší (zastr. chuzší); chudičký, chudinký. — Ch. = hubený, mager, hager. Ch. zvěř, ...
  82

  1 Instrumental
  Instrumental, u, m., sedmý pád ve sklo- ňování jmen. Instr. sg. 3. sklonění (Žena) měl v staroč. pravidelně ...
  83

  1 Jaký, jakýž
  Jaký, jakýž. 1. tázací, was für ein? Jaký jest? Jaké jsou to peníze ? — Porn. 1. Tázacím zájmenem jaký ...
  84

  10 Jasnochový
  Jasnochový. J. kníže, Achill, bohatýr. Msn. II. 22., 153., 6. ...
  85

  1 Jazyk
  Jazyk, u či a, m., jazýček, čku, m. J., strsl. a pols. język, stojí m. liazyk, lęzyk, lat. lingua, od ...
  86

  1 Jeden
  Jeden, dna, dno, m. jedinb, na, no, vlastně adj. Schl, Einer, eine, ein. Odkud slovo to odvozuje Šf., ...
  87

  1 1. Jíti
  1. Jíti (v obec. mluvě vých. Čech. hlavně ve složených: jdout, vodejdout, přijdout. Šb., Jir. ). V přítomných ...
  88

  1 Kalený
  Kalený, gestrübt, gehärtet. Kalená zbraň. Us. — čím. Jest jedem kalená (zlá baba). Č. Vz Kaliti. — 2. ...
  89

  10 Koněhojný
  Koněhojný otec = na koně hojný, bohatý. Msn. II. 230. ...
  90

  6 Kosmatý
  Kosmatý, vz Huňatý. Čl. Kv. XXI. .Slb. XLII. K. muž, pilosus, BO., křídlo, Kká. K sl. j. 186., plášť, ...
  91

  6 Košatí
  Košatí. Košaj, kokaj, košaný, pojedeme do márny a od mámy do táty, jest tam pán Bůh bohatý (říká se dětem, ...
  92

  1 Kozákov
  Kozákov, a, m., vrch mezi Jičínem, Lo- mnicí a Turnovem, bohatý drahokamy. ...
  93

  7 Krejcar
  Krejcar v 16. stol., 3 kr. = groši. Wtr. Obr. II. 451. K.: grej, brk, fuk, hák, mě- ďák, novák, novej. ...
  94

  6 Křikati
  Křikati. Bohatý křiká hrozně. BO. — Koll. III. 142, Hdž. Šlb. 34. Vz Křičeti. ...
  95

  1 Kytle
  Kytle, e, f., kytlice, e, f., kytlička, z něm. Kittel. Bohatý v kuní čubě přece se protlačí, ale chudý ...
  96

  6 Leč
  Leč. Vz Mkl. Etym. 162. Ad 1. b). Leč buď léto, leč buď zima. Alx. Leč buď v te- ple, leč buď v mraze. ...
  97

  1 Len
  Len, u n. lnu, m. (vz E); v již. Čechách podržuje e: len, lenu (vedlé: lnu), instrum. lenem (vedlé: lnem), ...
  98

  1 Líčka
  Líčka, vz Lapačka, Léčka. Ve světě jsou mistrné líčky, bohatým, slavným divné po- klísky. Dač. ...
  99

  1 Lokal
  Lokal, u, m., z lat., pád při skloňování. Lokal n. lokativ jmenuje se v mluvnici ten pád, kterým se prostě ...
  100

  1 - 100   101 - 200   201 - 300  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <