Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  1 - 100  
  Nalezeno: 16x

  6 Fr
  Francie. S. N. III., X. ...
  1

  1 Marseille
  Marseille, fr. (Marselj), Massilie n. Mar- silie, e, f., mě. Francie. Vz -ia. ...
  2

  1 Francie
  Francie, e, f., Francouzsko, Frankreich. Vz popis v S. N. III. str. 183. a násl. Vz Francouz. ...
  3

  1 Francie
  Francie, í, pl., f., V., z něm. Fransen, a to z fr. frange, třepení, třásně, třapky. Jg., Šp. ...
  4

  2 Orléans
  Orléans (orlean), a, m., za Caesara Ge- nabura, později Aurelianum, mě. Francie. Vz S. N. — O., rod. ...
  5

  1 Belgové
  Belgové, žili v severní Gallii. — Belgický-. — Belgie, e, f., severně od Francie. ...
  6

  1 Galli-a
  Galli-a, e, f., starý název Francie a její obyvatelé sluli Gallové. Vz popis v S. N. III. str. 292 atd. ...
  7

  4 Velmoc
  Velmoc, i, f. = stát prvního stupně, die Grossmacht. Pal. Rdh. III. 227., Ddk. V. 275. V-ci: Rusko, Rakousko, ...
  8

  4 Vrojiti se
  Vrojiti se, hineinschwärmen, sich ein- bauen. — kudy kam. První zástupové lidu toho přes Čechy do Francie ...
  9

  7 Pokon
  Pokon. Cf. Mkl. Etym. 115. Na pokon, in finem. Ž. wit. 9. 19. V ž. poděbr.: na skončení. Že on i mrtvé ...
  10

  4 Třepení
  Třepení, n., das Auftrennen, vz Třepiti. — T. = co třepeno jest, třásně, třapky, třísně, Šp., v obecné ...
  11

  6 Kamelie
  Kamelie, die Kamelie. Cf. Schd. II. 296., Rosc. 148. K. tupolistá, c. sasangua. Ves. IV. 50. K. jest ...
  12

  8 Francie
  Francie. Vz Ott. IX. 451. im. Popis 451., lioropis 453., geologické poměry 454., vodo- pis 457., podnebí ...
  13

  7 Rozšířiti co
  Rozšířiti co: knihy, víru, vzdělanosť, své panství, svou moc, své vědomosti, obor svého působení. Us., ...
  14

  4 Třetihora
  Třetihora, y, f., das Flützgebirge. Nej- starší hory nazýváme prvohory, mladší druho- hory, pak jsou ...
  15

  5 Zdvíhati
  Zdvíhati (ne: zdvihati, vz Časoslova opa- kovací; m. vzdvíhati); zdvihnouti (zdvinúti. Tristr. 132.), ...
  16

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011