Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 84x

  10 Banka
  Banka, y, f. B. národní, obchodní, prů- myslová, všeobecná zajišťovací. Nár. list. 1903. č. 127. 5, č. ...
  1

  8 Baňka
  Baňka. B-ky stavěti po těle. Vz Z brt. Pov. 100. (Povera,) — B. slepičí = kukaně. Brt, 1). II. 292. ...
  2

  9 Baňka
  Baňka, y, f. = pokladnička pro stavěče kuželek. Na Hané. Lisic. ...
  3

  10 Diskontokommanditní
  Diskontokommanditní banka. Nár. list. 1903. č. 236. 17. Kommanditní banka eskomptní. Strž. ...
  4

  5 Banka
  Banka, vz Bank. B. = ústav buď od státu anebo na akcie soukromníky založený, sloužící k usnadňování platebných ...
  5

  1 Baňka
  Baňka, y, f. Vz Báně. — 1. Nádoba, Gef'äss, vz Báně. B. olejna, sklená atd. Jg. Čím b. navře, tím páchne, ...
  6

  10 Baňka
  Baňka, y, f. = džbán. Čes. 1. XII. 227. ...
  7

  1 Eskomptní
  Eskomptní banka, srážecí peněžna. Rk. Eskomptní lista, poukázka. Sp. Vz Banka. ...
  8

  7 Banka
  Banka. Cf. Ott. III. 235. nn., VI. 177. — B., nidiolum, zastr. Pršp. 9. 81. — B., biblus, zastr. Pršp. ...
  9

  5 Baňka
  Baňka, ad 1. B. rozsévací, die Saatflasche, Heronova, der Heronsball. Sl. les. Vz KP. II. 109., Vlšk. ...
  10

  1 Bank
  Bank, u, m., banka, y, f.; banko, a, n. (it. banco, fr. banque.) Sněm český usnesl se r. 1862. o tom, ...
  11

  4 Úvěrní
  Úvěrní, Kredit-. Úvěrní banka (vz Půj- čovna), ú. banka hospodářská, list, Beglau- bigungsschreiben, ...
  12

  2 Půjčovna
  Půjčovna, y, f., das Leihhaus, die Leih- anstalt. Ústav buď soukromý buď veřejnou správou řízený, v němž ...
  13

  5 Báně
  Báně. ad 1. Baňka ze skla mléčného. Šp. B. stříbrná (phiala). BO. Pijú v báních víno, in phialis. BO. ...
  14

  10 Kolba
  Kolba, y, f. = baňka. Na kolbu stavějí alembik. 1585. Uč. spol. 1902. 27. ...
  15

  10 Zemědělský. Z
  Zemědělský. Z. banka, průmysl, škola, společnosť, úvěr atd. Nár. list. 1903. 298. 21., 257. 21. ...
  16

  1 Heronův
  Heronův zdroj, zřídlo, Ck., něm. Herons- brunnen; Heronova baňka, Heronsball. Nz. ...
  17

  6 Mezinárodní
  Mezinárodní právo, Pal. Rdh. III. 168., smlouva, banka, politika, tržba, Us., rovno- váha. Osv. I. 122. ...
  18

  10 Kukurbita, y
  Kukurbita, y, f. = baňka skleněná n. hliněná k jímání destillátu. Zach. Test. 18., 57., 165. ...
  19

  7 Průmyslový
  Průmyslový, Industrie-. P. soustava, Nz., rostliny, Kod., banka, země, Kzl., vý- robek, Kř, činnosť. ...
  20

  10 Rentový. R
  Rentový. R. banka, dluh, počet, statek, Ott. XXI. 563., trh, obchod. Nár. list. 1903. č. 257. 21. ...
  21

  1 Hypotheční
  Hypotheční (z řec. ): banka, kniha, list, půjčka, taxa. Šp. Hypotheken-. ...
  22

  2 Přepravní
  Přepravní, Transport-, Verkehrs-. P. loď, zboží, J. tr., banka, die Verkehrsbank, daň, Dch., útraty. ...
  23

  10 Dělnický
  Dělnický. D. hospodářská a bytová banka, hospodářství. Nár. list. 1903. č. 284. 22. ...
  24

  1 Krhanice
  Krhanice, e, f., nádoba na mléko, ein Rahmtopf. Us. Turn. — K., krkatá baňka. Us. — ...
  25

  6 Korvata
  Korvata, y, f. = nádoba z kůry (baňka z kôry). Slov. Ssk. — K. = komnata. Mor. Sš. P. 32. ...
  26

  6 Krajáč
  Krajáč. Na Mor. také: latuša, mlíčník, baňka, dvóošník, cezák. Brt. — K., der Tuchhändler en detail. ...
  27

  2 Překapovací
  Překapovací, překapavací, ku překapo- vání sloužící, Destillir-. P. kotel, Techn., baňka, Destillirkolben, ...
  28

  5 Záklopkový
  Záklopkový, Ventil-. Z. kohoutek, der Ventilhahn, Šp., sedlo. Pdl., báně, baňka, Hrk., písť. Zpr. arch. ...
  29

  6 Lombardový
  Lombardový, Lombard-. L. jednání, úvěr, banka. Kaizl 239., 240., 248. ...
  30

  5 Zajišťovací
  Zajišťovací, Versicherungs-. Z. banka, Versicherurigsbank, Rückversicherungsbank. Dch., Pdl. Vz Zajišťovna. ...
  31

  5 Cedulní
  Cedulní banka, die Zettelbank. Šp., Nz. A to provodí svědomiern c-niem. NB. Tč. 196. ...
  32

  2 Podštívání
  Podštívání, n., das Hetzen. Zlého ducha p. Št. Strany prísloví vz Baňka, Dýmati, Hlava, Přisouti, Snovati, ...
  33

  1 Bankál
  Bankál, u, m., banka; 2. římsa pod oknem, Gesims. ...
  34

  6 Girový
  Girový, Giro-. G. účet, banka. Kaizl 255. 248. ...
  35

  2 Puštědlný
  Puštědlný, k pouštění sloužící, Aderlass-. P. baňka. Ms. ...
  36

  7 Obeživo
  Obeživo, a, n. = obíhající peníze, Um- laufswerth. Kzl. 263. Vz Banka v Ott. ...
  37

  3 Srážecí
  Srážecí nůž = sražák (u koželuhů), Jg., ústav (diskontová banka). S. způsob n. ná- vod, widerlegende ...
  38

  2 Puštědlničí
  Puštědlničí, Schröpfer-, Aderlasser-. P. baňka. Ms. ...
  39

  10 Agrarněklerikalní
  Agrarněklerikalní banka. Nár. listy. 1904. 31. 17. ...
  40

  1 Ceduleční
  Ceduleční, -ulní, Zettel-. C. banka. ...
  41

  10 Rakouskouherský. R
  Rakouskouherský. R banka. Nár. list. 1903. č. 174. 5. ...
  42

  10 Cedulový
  Cedulový. C banka Nár list 1904 24. 17. ...
  43

  2 Peněžna, y, peněžnice
  Peněžna, y, peněžnice, e, f., das Wechsel- haus, Bank, f. P. národní (vojenská), Dáti na p-nu hřivnu; ...
  44

  10 Ústřední
  Ústřední dobytčí trh, Nár. list. 1904. 22. 5., kamna, 1903. 257. 20., banka českých spořitelen. 1903. ...
  45

  1 Kreditbank
  Kreditbank, kreditní banka n. ústav; úvěrna; ústav, jenž peníze na úvěr dává. Rk. ...
  46

  5 Baňčička
  Baňčička, y, f., vz Baňka; die Hetzerin. Sm. ...
  47

  5 Zlepšovací
  Zlepšovací, Meliorirungs-. Z. banka. Dch. ...
  48

  6 Hypotheční
  Hypotheční banka, vz Půjčovna. ...
  49

  6 Kremlica
  Kremlica, e, f. = mincovna, banka. Musel bych měť chyba (leda) k-cu na zádoch, abych moh' všecko platiť. ...
  50

  9 Guľač
  Guľač, e, m. = krpka. baňka (dutá ná- doba) Slov. Sbor. slov. IL 165. ...
  51

  5 Bankovní
  Bankovní, Bank-. Přidej: B. závod, jednota, obchod, Us. Pdl., cedule, směnka, úhrada. Kaizl 244.—246. ...
  52

  2 Otáčivý, otáčlivý
  Otáčivý, otáčlivý, otáčející se, Dreh-, drehbar. O. rostlina, Rostl., kříž. Dch.O. dělo, srubnička, Drehbasse ...
  53

  2 Půjčovní
  Půjčovní, Leih-, P. banka (půjčovna), knihovna. J. tr. Vz Půjčovna. ...
  54

  7 Převodný, -ní
  Převodný, -ní. P. (odpočetná), peněžná banka, die Girobank. Nz. P. list, Rechts- übertragungsurkunde. ...
  55

  5 Baňo
  Baňo, a, n. = banka, hrnec? Holianské pastocha má hodnýho lenocha ; navařil mo baňo moch, na, lenocho, ...
  56

  10 Trojhrdlý. T
  Trojhrdlý. T. baňka. Vot. 108. ...
  57

  8 Baňavka
  Baňavka, y, f. = banka. Am. Orb. 32. ...
  58

  7 Sochranný
  Sochranný. S. banka. Cf. Czm. 102. ...
  59

  8 Dbanka
  Dbanka: dbarka, dbonka, hbenka, zbenka, zbonka = mútovník, nádoba na mútenie másla. Slov. Phľd. 1893. ...
  60

  3 Splátkový
  Splátkový, Raten-. S. banka, die Raten- bank. Rk. ...
  61

  1 Filialní
  Filialní, z lat., vedlejší, podřízený, poboční. Vz Filialka. F. spolek, od jiného zřízený a tudíž podřízený ...
  62

  3 Schovací
  Schovací, depositní, Depositen-: banka, denník, peníze, správa, pokladnice, úřad, kniha, účet, výtah, ...
  63

  1 Mělčina
  Mělčina, y, f. Untiefe, Sandbank, f. seichter Ort im Wasser. M., mělina, měl, u, m., nebo: i, f., banka, ...
  64

  1 Měděný
  Měděný (špatně: měděnný. V. ), z mědi, kupfern, ehern, erzen. V. M. nádoba, peníz, rendlík, kotel, kotlík, ...
  65

  3 Směnečný
  Směnečný (vz Směnka) Wechsel-. S. banka, dluh, dohodce, exekuce, jednáni, jed- natel, kniha, kolek, měna, ...
  66

  5 Záraza
  Záraza, y, f. = nakažlivá nemoc, an- steckende Krankheit, Epidemie. Na Mor. a Slov. J. tr. Z. úžasná ...
  67

  1 Kolba
  Kolba = klání, potýkání holcův, turnaj, sedání, honění se koňmo. S. N., Jg. Das Ring- stechen, Stechspiel, ...
  68

  5 Živnostenský
  Živnostenský, živnostnický = co se živ- nosti týká nebo k ní se vztahuje, Gewerbs-, Gewerbe-, gewerblich. ...
  69

  6 Nádobí
  Nádobí chrámové, Hnoj., Pož. 4., k va- ření atd.; hrobařske. Sš. P. 95. N., mor. drasta, a) dřevěné: ...
  70

  2 Národní
  Národní, Volks-, Völker-, National-. N. shromáždění, právo, D., jazyk, poklad, obrana, Jg., píseň, divadlo, ...
  71

  5 Záložní
  Záložní, Reserve-, militärisch. Z. armáda, jízda, Kram., voj, J. tr., vojsko, die Reserven, trubač, mužstvo ...
  72

  1 1. Hana
  1. Hana, y, f., vystavení nedostatku, viny, Tadel. Jakou mu hanu dáti můžeš ? V pravdě není co hany ...
  73

  2 Polský
  Polský, polsky, po polsku, polonicus, pol- nisch. P. země, moře, V., řeč; polsky n. po polsku mluviti. ...
  74

  3 Státní
  Státní, Staats-. S. dluh, dlužní úpis, dů- chod, důvod, hospodářství, kancelář, kancléř, kontrola, list, ...
  75

  1 Báně
  Báně, ě, bán, Č, f., baňka, baněčka, banička, y, f'. 1. Nádoba zahrdlitá, břichatá: cínová, hliněná, ...
  76

  2 Nářadí, í
  Nářadí, í, nářadíčko, a, n., das Geräth, Hausgeräth, die Geräthschaft, Einrichtung. Jg. N. v domě: lavice, ...
  77

  4 Úvěr, u, úvěrek
  Úvěr, u, úvěrek, rku, m., úvěř, i, úvěra, y, f. = uvěření, dluh, der Kredit, Borg. Když někomu věříme, ...
  78

  5 Ž
  Ž jest dle nastrojení mluvidel ústních palatalní (či měkká) sykavka. Od pří- buzného š liší se tím, že ...
  79

  4 Trest
  Trest, u, m. (dříve: treskt) = trestání, pokuta, die Strafe. V. T. = každé zlé jedno- tlivci pro jeho ...
  80

  3 Svíce, e, svíčka, svíčička
  Svíce, e, svíčka, svíčička, y, f. = světlo, das Licht. S. od svit (svítiti) dle Bž. 41. m. světja; gt. ...
  81

  6 Hruška
  Hruška strom, vz Hruše, Hrušeň, Hruškoň. Cf. Slb. 517., Sbtk. Rostl. 13., 156.— 159., Čl. 40., Mllr. ...
  82

  2 Nástroj
  Nástroj, e, m., das Werkzeug, Instrument; Organ, Mittel, Vorbereitung, vše, čím se něco dělá, vykonává. ...
  83

  3 Spolek
  Spolek, lku, m. S., sstupek, unio, con- gressus, die Gütergemeinschaft, die Erb- einigung, wo der společník ...
  84

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <