Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100   101 - 200   201 - 300   301 - 400   401 - 500   501 - 600  
  Nalezeno: 591x

  8 Doma
  Doma. Doma plačú deti, doma mrú ľudia (vymlouvá se tulák); Kto doma sedí, toho v krčme nenabijú. Slov. ...
  1

  6 Doma
  Doma = v domě. Že jest doma lokal sing., dokazuje Prk. také ve své Studii o dativě §. 4. Byla-li ...
  2

  1 Jinde
  Jinde, na jiném místě, někde, anders wo. J. rodilý, vzatý, půjčený, doma obývající (osedlý). V. Jinde ...
  3

  10 Doma
  Doma. Seď doma, zvieš hroma (nic). Mus. slov IV. 101. ...
  4

  1 Doma
  Doma, genit. od dům, D., Jg., užívá se ho za příslovce. Jiní mají tento tvar za starý lokal m. domai. ...
  5

  4 Válený
  Válený; válen, a, o, gewälzt, gerollt, ge- knetet, gewalkt. V. těsto. Us. — Mládenec doma válený. Dh. ...
  6

  6 -ji
  -ji, po souhl. -i = -li. Na mor. Slov. a Val. Je-ji doma? Je-již pravda? Doma-ji si? Optaj sa ho, jed-y-by? ...
  7

  7 Doma
  Doma. Cf. Jgc. XIV. 150. Kdo d. sedí, o ničem neví. Brt. exc. ...
  8

  5 Čuchan
  Čuchan, u, m. = nos, die Nase. Brt. — Č., a, m. = myš. Opýtal sa č. čvrkara (cvrčka), či je doma hopcup ...
  9

  2 Nadrobiti
  Nadrobiti, il, en, ení, brocken, einbrocken, einreiben. — čeho kam. Chleba pofl po- lívku, do mléka. ...
  10

  2 Okáč
  Okáč, e, m., okatý člověk, ein grossäugiger Mensch, Glotzer. Us. — O., bystrozraký, scharfsichtig. Vně ...
  11

  2 Nebytí
  Nebytí, í, n., das Nichtsein. D. V n. pána doma. Lom. Král v n. svém v království naříditi ráčil. Mus. ...
  12

  1 Mastno
  Mastno, fett. Doma mu slano ni mastno není, jinde voní kadidlo i koření. Rým. Vz Doma. ...
  13

  5 Čiča
  Čiča, dle Káča, čičenka, y, f. = kočka (v dětské řeči). Mor. Brt., Mtl. U Kdyně. RgL, Vz Čičán, Čičena, ...
  14

  7 Omžení
  Omžení. Neméł o. doma bývat = nelíbilo se mu doma Val. Brt. D. 241. ...
  15

  10 Ľudsky
  Ľudsky. Doma ako doma, medzi ludmiľ. Rizn. 63. ...
  16

  9 Doma
  Doma, lok. sg. Vz Gb. H ml. III. 1 328. O pořekadlech atd. vz Zát. Př. 308. ...
  17

  3 Štipka
  Štipka, y, f. = štípnutí, Kniff, m. Jg. Š. = hádka. S drodomským měl štipku a doma naďál dusů (se sousedem ...
  18

  1 1. Kura
  1. Kura, y, f. = slepice, die Henne. Vz Pták. Kury činžovní, die Zinshühner (Kn. tov. ), pastevní, ...
  19

  5 Zrelý
  Zrelý = zralý, reif, zeitig. Slov. Bern. Z. hrozno. Tč. Ja som teba doma hľadal, teba doma nebolo; ty ...
  20

  2 Obsílka
  Obsílka, lépe: obsýlka, y, f., obeslání, die Vorladung, Beschickung, Ladung, der Vorbescheid. Jg. Nedostavil ...
  21

  1 Kdákati
  Kdákati, kdákám a kdáči, al, ání, kdá- kávati, gackern, gacksen; mnoho mluviti, plappern, schnattern; ...
  22

  6 Dožíti: — abs
  Dožíti: — abs. Gazda sa už díva, či sa dožne níva. Dožne, ak dá žencom pirohov a piva; dožne aj poviaže, ...
  23

  3 Stroviti
  Stroviti, il, en, ení, strovovati = stráviti, snísti, verbrauchen, verzehren. — co. Hrdlo malé mnoho ...
  24

  5 Zimovisko
  Zimovisko, a, n., das Winterquartier, das Winterlager, die Uiberwinterung. Dali jsme ovce na z.; Máme ...
  25

  4 Uvařiti
  Uvařiti, il, en, ení, kochen, abkochen. V. — abs. Dyž uvaříš, bude uvařeno (je mi to jednako). Us. Brt. ...
  26

  4 Vně
  Vně, adv. = venku, aussen, draussen, heraussen. V. Vžeň do kostela, kteří jsou vně. Sych. Jednák vně ...
  27

  6
  Kř. Krmili se ptáčata z hnízda vybraná doma, volá se na ně: kř, kř, kř (ř se vy- slovuje zdlouba). Mor. ...
  28

  7 Vně
  Vně. Mkl. Etym. 396. b , Gb. Ml. II. 148. Co se dálo doma i v. Bart. 230. Jsa v. s pannami. Št. Kn. š. ...
  29

  6 2. Lež
  2. Lež = než, leč Také na Mor. na Val., u Kelče a j. Brt. D. 174. Radši bych umřela, I. by sa vydala. ...
  30

  4 Tchoř
  Tchoř, v obec. mluvě schoř, e, m., mladý t. = tchoře, ete, tchořátko, a, n., der junge Iltis. T. místo ...
  31

  7 4. om
  4. om v um: duma (doma), v dumě, za- pumněli, strum-struma, hrum-hruma, kumin, kumor (komár), kumora, ...
  32

  8 Zeščípľavět
  Zeščípľavět = státi se sčíplavým, ščípľa- vinou. Seno nevysušené doma z-ví. Laš. Brt. D. II. 425. ...
  33

  2 Pámbíček
  Pámbíček, čka, m., vz Pámbu. Us. Dnes jeho p. není doma (o nevrlém, rozhněvaném). Na Mor. Brt. ...
  34

  6 Kde jaký
  Kde jaký. A já chovám doma takovú kočičku, co ona vychytá, kde jakou my- šičku. Sš. P. 692. Cf. Brt. ...
  35

  6 Domažlice
  Domažlice. Dal. 76, 110, Pal. Děj. I. 2. 249. Vz S. N., Tk. I. 604., II. 534., III. 600., IV. 724., V. ...
  36

  4 Vynadělávati kde
  Vynadělávati kde, Lärm machen. Co ty děti v-ly, když otce nebylo doma! Mor. Tč. ...
  37

  1 Chovana
  Chovana, y, f. = kráva doma odchovaná. Na vých. Mor. Eine zu Hause auferzogene Kuh. ...
  38

  7 Soliti
  Soliti. Kdo jídla hodně solí, udrží se doma. U Kunšt. Mtc. 1892. 194. ...
  39

  7 Vybrousiti co jak
  Vybrousiti co jak: vypukle, NA., mdle. ZČ — se. Doma sedia nic nezkusíš, svě- tem chodia sa vybrúsíš. ...
  40

  6 Natiahnutý
  Natiahnutý = přichystaný. Bol som už n., že pôjdem k vám, ale ma zas iné za- scihlo, mosel som doma ostať. ...
  41

  6 Domestikace
  Domestikace, e, f., z lat. D. zvířat, rostlin (chování a pěstování jich člověkem doma). Osv. VI. 547. ...
  42

  8 Muzika
  Muzika. Radši sa móže doma vyspať, než na muzice nohy vystáť. Vck. Val. I. 110. ...
  43

  6 Deverinka
  Deverinka, y, f. = švagrová. Slov. Ne- chceme fa, d-ka, choď už domov, máš doma čo robiť. Hdž. Vět. 114. ...
  44

  5 Čičati
  Čičati také: čucati, doma lapěti, hocken. U Uher. Hrad. Tč. ...
  45

  1 Človíček
  Človíček, čka, m. V. Ani človíčka není doma (ani živé duše). Gar Niemand. Vz Člověk. ...
  46

  6 Dakdo
  Dakdo. Ale diovka musí doma čekať, dokud d. prijde. Koll. Zp. I. 214. ...
  47

  7 Oceliť
  Oceliť. Doma chvilku neocelil (celé chvilky nepobyl). Val. Slavč. 86. ...
  48

  6 Luženice
  Luženice, Gross Luschenz, ves u Doma- žlic. Rk. Sl. Tf Odp. 288., Blk. Kfsk. 1359. ...
  49

  6 Domrzek
  Domrzek, zku, m. = mrzutosť, domrzačka. Měli sme doma samy d-ky. Slez. Šd., Brt. D. 207. ...
  50

  4 Všade
  Všade = všude, überall. V. dobre, doma najlepšie. Dbš. Obyč. 96. ...
  51

  3 Sedan
  Sedan, a, m., kdo porád sedí. der Hocker, Sitzer. S-na doma míti. Us., V. ...
  52

  5 Zeštíplavěti
  Zeštíplavěti, ěl, ění = štiplavým se státi. Seno nevysušené doma z-ví. Slez. Šd. ...
  53

  9 Marínlist
  Marínlist, u, m., rostl. doma pěstovaná. Slov. Phľd. 1897. 302. ...
  54

  8 Poddýmí
  Poddýmí n. podýmné = daň z doma měst- ských placená. Kn. drn. 15. Cf. Skopné. ...
  55

  5 Zahranice
  Zahranice, pl., f. = země zahraničná. Nejen doma, ale i v z-cích ho znají. Šd. ...
  56

  5 Zhaňati
  Zhaňati = zhaněti. — co kde. Co doma zhaňajú, to na rynku dělajů. Na Ostrav. Tč. ...
  57

  8 Přád
  Přád = kolovrat. Čas ztrávil doma u přádu. Nár. list. 1893. č. 228. ...
  58

  7 Odkor
  Odkor, u, m. = odkorek. Mám doma o., udělám z něho lavku. Slez. Šd. ...
  59

  6 Kleneč
  Kleneč, uče, m, Klentsch, mě. v Doma- žlicku, S. N. X. 304., ves u Roudnice. Tk. III. 50., 51., Blk. ...
  60

  10 Posedávání
  Posedávání, n. P-ním doma dojiti do- brého opatření. Svetz. 1888. 50. ...
  61

  2 Postřekov
  Postřekov, a, m. P. starý a nový, Pos- sigkau, Alt-, Neu-, vsi u Klenče v Doma- žlicku. PL. ...
  62

  7 Pečenica
  Pečenica, e, f. = pečeně. Slov. Volim ja doma kyselicu nek na vojnici p-cu. Sb. sl. ps. II. 1. 82. ...
  63

  7 Rýpačka
  Rýpačka = práce ledajaká za nic. Mor. Bkř., Vck. Máme doma vždycky nějakou r-čku. Šd. ...
  64

  6 Hbitota
  Hbitota, y, f. == hbitosť. Slez. Šd. V h-tě (v náhlosti) zapomněl jsem to doma. Laš. Brt. D. 213. ...
  65

  6 Líbáni
  Líbáni. Venku 1., doma hádání. Slez. Tč. Nucené 1. oko vranní. 1b. ...
  66

  2 Posnídati
  Posnídati, ein Frühstück einnehmen. Již jsme v kavárně, doma posnídali. ...
  67

  6 Mrzutka
  Mrzutka, y, f. = malá mrzutosť. Dělal nám doma všelijaké m-ky. Mor. a slez. Šd., Mtl., Brt. D. 232. ...
  68

  9 Nárt
  Nárt. Ohřívat nárty = býti doma. Us. fiakristů. Kukla 134. ...
  69

  1 Luzum
  Luzum. Kocour není doma, myši mají l. (pré). Us. Vz Lusum. ...
  70

  7 Ohlupovaný
  Ohlupovaný; -án, a, o, dumm gemacht. Slovenský lid ve školách o-ný, doma ože- bračený. Pokr. Pot. I. ...
  71

  2 Omžíti
  Omžíti, oči zamhouřiti, die Augen zu- machen. Na Mor. — Omžít sa. Ani sa (se) doma neomží (neukáže). ...
  72

  4 Vynáhlati se
  Vynáhlati se, sich beeilen. — abs. Vy- náhlajte sa, abyste byli brzo doma. Na Slov. Tč. ...
  73

  10 Sturař
  Sturař, e, m. = stolíř pracující po domech a doma kradmo na zakázku, nebyl v cechu. Vz Wtr. Řem. 657. ...
  74

  8 Okorovati
  Okorovati. Doma sobě, jak umíš okoruj, a hlas oblomuj. Bl. (Hostn. 36.). Cf. předcház. ...
  75

  2 Našinec
  Našinec, nce, m., einer der Unseren. Solf., Tkadl. M., GR. N., kdo s námi, při nás jest. Jg. V našinci ...
  76

  6 Domomil
  Domomil, a, m. = kdo rád doma sedí, der Zimmer-, Stubenhocker. U Uher. Hrad. Tč. Byl ticháček a d. Koll. ...
  77

  10 Tomáš
  Tomáš sv. Pověry k němu se táhnoucí vz v Mus. slov. VIII. 30. Torna, poseď doma. Čas. mus. IV. 63. ...
  78

  6 Domár
  Domár, a, m. = kdo pořád doma sedí, der Stubenhocker. Slov. Zátur. Vz Domased, Domaseda. ...
  79

  1 Kudrbal
  Kudrbal, a, m., směšně, ein alter Hacker. Ten starý k. celý den doma dřepí. Us. Pe- trov. Dch. ...
  80

  7 Rybářík
  Rybářík doma chovaný jest pravý šotek štěstí. Mus. 1885. 180. — R. = skorec. Šír Pt. ...
  81

  9 Odběhnouti co
  Odběhnouti co. Odbehla som vienek aj zlatý prscienek doma na stole. Sbor. Slov. III. 83. ...
  82

  8 Nuňuriti
  Nuňuriti. Keď našinec dlhé časy ň-rí doma ako pencel (dřepí). Phľd. 1896. 290. ...
  83

  10 Drobiti
  Drobiti = tancovati. Ktorá rada v krčme drobí, ta nerada doma robí. Mus. slov. VI. 26. ...
  84

  8 Příklona
  Příklona, y, f. = připodobení (slova ci- zího n. odcizeného k známému slovu domá- címu). Čern. Př. 4. ...
  85

  10 Souhláska
  Souhláska. Změna s-sek a) na Doma- žlicku. vz Kbrl. Džl. 5. nn.; b) na slov. Ska- licku, vz Sbor. čes. ...
  86

  6 Hybykati
  Hybykati, cf. Hýhati.— kde kdy. Muž v krčmě pri muzice hyhyká u žena doma s dětmi naiíká. Koll. Žp. ...
  87

  6 1. Duma
  1. Duma = doma. Laš. Tč. Bo mi d. vy- bijú. Sš. P. 730. Už srny d Laš. Tč. A já sem d. nebyla; Utekla ...
  88

  5 Anulenka
  Anulenka, y, f. = Anna. Anulenko moja, moje potešení, s žádným nesedávej, keď mňa doma není. Sb. sl. ...
  89

  7 Postáti
  Postáti. — abs. Postůj, povozníčku, až se já napiju. Sš. P. 145. — kde. Doma postávati = lenošiti. Us. ...
  90

  9 Krvavsky
  Krvavsky = krvavě, krvavým potem. Co zarobíš k., to sješ doma po pansky. Slov Zát. Př. 158b. ...
  91

  7 Šúr
  Šúr, u, m. = šikmý směr Na šúr, šúrem. Hledí šúrem = šilhá. Vz Šourem. Brt. D. 276. — Š., a, m. = doma ...
  92

  7 Vylehnouti se kde
  Vylehnouti se kde. Každé sa ta tiahne, kde sa vyliahne (všude dobře, doma nej- lépe). Slov. Zátur. ...
  93

  1 Modlárna
  Modlárna, y, f., chrám modlářský, der Götzentempel. Obětovatelé buď v m-ně buď doma z dílů obětních ustrájeli ...
  94

  8 Přinajméň
  Přinajméň. I souduov těch dopúštie p. doma kromě ciziech pohanuov; Dobrota p. taková. Chč. S. 28., 165. ...
  95

  6 Domajšek
  Domajšek, šku, m. Po d-šku = po do- mácku, doma. Vz Domácký. Po d-jšku no- sívaly tak řečené kocúry (papuče ...
  96

  5 Čučno
  Čučno = smutno, tesklivo, traurig Doma je č. Cf. Ščučno. Val. Vck., Brt. D. 205. ...
  97

  6 Lenýře
  Lenýře. Na L-nch, pozemky u Doma- šina a u Vlašimě. BPr. Cf. Liniř. ...
  98

  8 Zlotrovati
  Zlotrovati. Tak se z-val (služebník), že ho nevím kdy doma hledati. Arch. XIV. 280. ...
  99

  10 Prorok. P
  Prorok. P. doma sotva kdy's bývá oceněn Kká. Sion II. 79. ...
  100

  1 - 100   101 - 200   201 - 300   301 - 400   401 - 500   501 - 600  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <